Start onderzoek bioplastic uit afvalwater in Leeuwarden

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Wetterskip Frysl