Royal Eijkelkamp: Grondwatermeetnet onmisbaar bij verruimen Twentekanalen

De Twentekanalen zijn van groot logistiek belang voor de scheepvaart van en naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Omdat het vervoer over water in deze regio de komende jaren toe gaat nemen, is het noodzakelijk om de Twentekanalen te verruimen. Voor, tijdens en na de werkzaamheden wordt in het projectgebied het grondwater nauwgezet gemonitord. Hierbij werken Rijkswaterstaat, Tauw, Arcadis en Eijkelkamp Soil & Water nauw samen.

Werkzaamheden

In opdracht van Rijkswaterstaat worden de Twentekanalen van Delden naar Almelo en van Delden tot Enschede over een totale lengte van zo’n 35 kilometer overal verdiept en op sommige plekken ook verbreed. Tijdens de werkzaamheden aan de Twentekanalen kan er grondwateroverlast optreden. Door het wegbaggeren van de sliblaag bestaat namelijk de kans dat de afdichtende werking wordt aangetast.
In het voortraject is er bedacht hoe dit opgelost kon worden, hoe het grondwater beheerst moet worden en welke technische mogelijkheden er zijn. Uiteindelijk is er een oplossing bedacht waarbij een nieuwe afdichtende laag op de bodem van de Twentekanalen wordt aangebracht. Om te toetsen of de oplossing werkt is een uitgebreid meetnet van belang. Zo kun je controleren of de gewenste oplossing werkt en kun je op tijd bijsturen als dat nodig blijkt te zijn.

Peilbuizen

Er staan nu 254 peilbuizen, voorzien van sensoren en telemetrie, in woonwijken, agrarische gebieden maar ook dichtbij het kanaal, sommige in een raailijn, andere peilbuizen vlak langs het kanaal om zo snel mogelijk reacties van de grondwaterstanden te kunnen meten als gevolg van de werkzaamheden.

Binnen het project verzamelt Eijkelkamp Soil & Water de betrouwbare grondwaterdata, Arcadis levert het op tijd aan en Tauw zet de data om naar relevante informatie.

Bekijk de video!

Bron: Royal Eijkelkamp