Rinagro draagt bij aan schoon water

Rinagro, een toonaangevende leverancier van landbouwoplossingen, wil bijdragen aan schoon water door de uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met het gebruik van mest of kunstmest bij de teelt van gewassen.

Zoals uiteengezet in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het verbeteren van de waterkwaliteit een cruciale doelstelling die Rinagro actief ondersteunt. Met onze innovatieve producten en diensten stellen wij boeren in staat de potentiële uitspoeling van stikstof uit meststoffen naar oppervlakte- en grondwater te beperken. Door gebruik te maken van de kracht van nuttige bacteriën helpen de oplossingen van Rinagro stikstof in de bodem vast te houden, waardoor deze tijdens het groeiseizoen beschikbaar blijft voor planten.

Bovenstaande baseren zij op recente onderzoeken naar het percolaatwater uit de composthopen van berm- en natuurgras van de gemeente Leeuwarden die behandeld zijn met hun product Compost-O®. Het percolaatwater en het water uit de dichtstbijzijnde sloot zijn geanalyseerd en de resultaten vielen allemaal onder de detectiegrens van 0,05 kg/ton.

Bron: Rinagro