Projecten voor Groeiplan-idee gezocht

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet voor de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei.

Binnen de TKI Watertechnologie is de laatste maanden hard gewerkt aan het groeiplan-idee “De Blauwe Motor” dat inmiddels ingediend is ter beoordeling. Binnen dit groeiplan-idee is, als het doorgaat naar de volgende ronde, ruimte voor tiental tot twintigtal projecten, uitgevoerd door consortia van waterbedrijven, eindgebruikers en onderzoeksinstellingen.

Project indienen mogelijk

Bent u eigenaar van een uitgewerkt demonstratieproject? Of bent u in een vergevorderd stadium van beschrijving? Dan is het mogelijk om uw project in te dienen! Er wordt dan gekeken of uw idee of project past binnen het groeiplan-idee “De Blauwe Motor” en de Groeifonds regelingseisen.

Een Blauwe Motor demonstratieproject heeft een beoogde omvang (inclusief cofinanciering van minimaal 50%) rond de 1 – 2 miljoen Euro en voldoet daarnaast aan de onderstaande criteria. Het gaat om onderzoeks-/innovatieprojecten met een looptijd van 3 – 5 jaar waarbij:

  • er een combinatie van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling is
  • de stap kan worden gemaakt van ontwikkeling naar demonstratie
  • waar naar verwachting een financieel commitment op kan worden gegeven (partijen zijn bereid tot cofinanciering)
  • die wat opleveren voor de (publieke) eindgebruiker(s)
  • waar nog voldoende kennisvragen zijn, en kennisontwikkeling een belangrijke pijler is
  • waar ook nog enig risico kan zijn

Achtergronden, voorwaarden en details leest u in de notitie van het TKI Watertechnologie.

Wilt u uw project aanmelden voor het Groeiplan-idee, neem dan contact op met Jantienne van der Meij, directeur van TKI Watertechnologie via j.vandermeij@watercampus.nl