Onderzoek naar effectieve legionellabeheerstechnieken afvalwater

Normec Kalsbeek is aangesloten bij het Platform Duurzaam Legionellabeheer. Dit initiatief van TKI Watertechnologie heeft als doel nieuwe, alternatieve legionelladetectiemethoden en beheerstechnieken te onderzoeken. Met het TKI Watertechnologie slaan bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheid de handen ineen om de beste kennis en innovaties in de watertechnologie te vertalen naar de praktijk.

Effectieve technieken voor afvalwater

Aanleiding voor het Platform Duurzaam Legionellabeheer is de vraag naar effectieve beheerstechnieken voor afvalwater. De op dit moment bekende technieken zijn namelijk niet volledig toereikend en minder betrouwbaar voor water waarin veel bacteriën (stoorflora) aanwezig zijn. Recent zijn er bovendien legionella-uitbraken middels afvalwater vastgesteld, daarom is het belangrijk dat er snelle en betrouwbare detectiemethoden en effectieve legionellabeheerstechnieken komen.

Onderzoek geschiktheid methoden

In het project wordt gezocht naar andere technieken die legionella kunnen beheersen in afvalwaterzuiveringen. Ook wordt gekeken naar detectiemethoden, om een zo betrouwbaar mogelijke analyse te kunnen doen van afvalwater. De geschiktheid van deze alternatieve legionelladetectiemethoden en -beheerstechnieken wordt in het Platform Duurzaam Legionellabeheer onderzocht. Alle resultaten van deze onderzoeken worden gebundeld in een grote database, om zo alle actuele kennis en informatie bij elkaar te houden.

Rol van Normec Kalsbeek

Als aanjager van dit project is Normec Kalsbeek gezamenlijk met KRW en CEW gestart vanuit de behoefte aan meer kennis en gestructureerd onderzoek naar legionella in afvalwater. Hiermee hopen we snel meer inzicht te krijgen in goed legionellabeheer voor afvalwaterzuiveringen en in de methode waarop legionella in afvalwater goed geanalyseerd kan worden. Het platform draagt dus direct en indirect bij aan het verkleinen van het potentiële risico van legionella voor de volksgezondheid en aan een meer circulaire samenleving.

Doelgroepen

Om tot goede resultaten te komen is het belangrijk dat nog veel meer partijen zich aansluiten. Industriële bedrijven met afvalwaterzuiveringen, waterschappen, leveranciers van legionelladetectiemethoden of –beheerstechnieken, adviesbureaus en koepelorganisaties worden dan ook opgeroepen om aan te sluiten bij dit initiatief.

Wat het levert deelname op?

  • Onderlinge kennisuitwisseling met projectpartners.
  • Nieuwste informatie gebruiken voor legionellabeheersplannen.
  • Betere legionellabeheersing leidt tot minder gebruik van chemicaliën, lagere kans op legionellabesmettingen en meer waterhergebruik.

Voor waterbeheerders en/of eigenaren van waterzuiveringsinstallaties:

  • Concrete technologische oplossingen op die in de dagelijkse praktijk ingezet kunnen worden.
  • Testen van het eigen water met de nieuwe methoden.
  • Lagere investeringskosten door efficiëntere beheersmaatregelen.

Voor technologieleveranciers:

  • Testen van de eigen methode op diverse watermatrices door onafhankelijke instituten KWR en CEW.
  • Exposure bij potentiële gebruikers/klanten van de methode.
  • Versnelde innovatiecyclus en kortere time-to-market.
  • Informatie van gebruik methode op verschillende watermatrices om nieuwe klanten te adviseren.

Bron: Normec Kalsbeek