Nieuwe sanitatietechnologie werpt zijn vruchten af

Er is een duidelijke toename te zien in het aantal projecten waarbij afvalwater niet meer beschouwd wordt als afvalproduct, maar als een bron van grondstoffen. Het terugwinnen van energie en nutriënten staat hierbij centraal. De Sneker bedrijven Landustrie Sneek BV en Desah BV ontwerpen, leveren en installeren de apparatuur voor dergelijke projecten in binnen- en buitenland.

Biogas voor verwarming van het gebouw

Een mooi voorbeeld is de decentrale zuiveringsinstallatie in het Nieuwe Rijkskantoor aan de Rijnstraat 8 te Den Haag. De nieuwe huisvesting voor ca. 6000 ambtenaren van een aantal ministeries van de Rijksoverheid is voorzien van een installatie die het afvalwater verwerkt en hieruit energie en nutriënten terugwint. In het kort houdt dit in, dat de aanwezige afvalstromen vanuit het kantoor in het gebouw worden behandeld. Zo wordt het zwarte water, afkomstig uit vacuümtoiletten, samen met het organisch afval geconcentreerd ingezameld en verwerkt in een vergistingstank. Bij het vergistingsproces komt duurzame energie in de vorm van biogas vrij dat wordt gebruikt voor de verwarming van het gebouw. Het gele water, afkomstig van de urinoirs, wordt gescheiden van het zwarte water ingezameld en vervolgens verwerkt in de struvietreactor. Uit de ingezamelde urine wordt fosfaat teruggewonnen in de vorm van struviet. Dit kan direct worden toegepast als kunstmest. Omdat gebruik wordt gemaakt van waterloze urinoirs en vacuümtoiletten wordt aanzienlijk bespaard op het verbruik van drinkwater.
DeSaH ontwierp de installatie en Landustrie leverde en installeerde zowel de vergistingstank als de struvietreactor met alle bijbehorende apparatuur. De foto toont de vergistingstank die staat opgesteld in de parkeergarage onder het gebouw en qua hoogte zo’n twee verdiepingen beslaat. Het vloeroppervlak van de gehele installatie (vergister, struvietreactor en overige apparatuur) is gelijk aan twee parkeerplaatsen. De nieuwe installatie zal zich terugverdienen door de besparingen op watergebruik, zuiveringsheffing en afvalverwerking- en energiekosten.

Als onderaannemer ontving Landustrie de order van BAM Bouw en Techniek. Het procesontwerp is uitgevoerd door DeSaH. Het ministeriegebouw is het grootste kantoor waar een dergelijk duurzaam sanitatieconcept is toegepast. Toepassing vindt ook plaats bij het NIOO te Wageningen (kantoor met 250 medewerkers), Villa Flora te Venlo (kantoor met 200 medewerkers) en ook in woonwijken, zoals bijvoorbeeld de wijk Noorderhoek met 200 woningen te Sneek.