Niet meer afwachten, het is tijd om actie te ondernemen – DDD ‘Cybersecurity voor maatschappelijke uitdagingen’

De snelle digitalisering van de verschillende sectoren vereist een structurele aanpak van cybersecurity: security by design. Zwakke cybersecurity vormt een risico voor de voorzieningen en daarmee ook voor de samenleving. Een voorbeeld daarvan is de recente hack bij een Amerikaans bedrijf, actief in olie-distributie. Door het gijzelen van de software ontstonden grote problemen met de distributie van brandstof en kon er niet meer getankt worden in grote delen van de Verenigde Staten. 

De deelnemers die zich dinsdag 29 juni tijdens het Dutch Digital Delta Event ‘Cybersecurity voor maatschappelijke uitdagingen’ online hadden verzameld waren het erover eens: Cybersecurity is belangrijk, maar er is nog te weinig aandacht voor.  

Sprekers als Jeannine Peek, Aiko Pras, Thecla Bodewes, Manon Janssen, Carmen van Vilsteren en Inald Langendijk gaven hun visie op het onderwerp tijdens een tafelgesprek. Daarna gingen de deelnemers uiteen in 3 workshopsessies. In de sessies ging men onder leiding van diverse deskundigen dieper in op specifieke problemen in de energie-, water- en zorgsector: Wind op Zee & Cybersecurity – wordt onze wind digitaal aangevallen?, Digitalisering van de watersector – beveiliging en onderhoud en Gezondheid en zorg, meedoen en ertoe doen optimaliseren door data te versleutelen (Multi-Party Computation).   

Er zijn nog een aantal uitdagingen op het gebied van cybersecurity is de conclusie. De cyberweerbaarheid van de watersector bijvoorbeeld. En het optimaliseren van die weerbaarheid. De grootste uitdaging echter: de mens, die een zwakke schakel blijft… 

Er zijn echter ook oplossingen te vinden: zo wordt er door TNO een methodiek ontwikkelt die gebruik maakt van een ketenanalyse. Ook wordt er hard gewerkt aan internationale standaarden. Belangrijk is wel dat de sector het verder oppakt, tot gezamenlijke standaarden komt en vooral gaat samenwerken.  

Dit succesvol verlopen webinar zal zeker nog een vervolg krijgen. Een opname van het webinar is hieronder terug te kijken: