Nederlandse innovaties op het gebied van watertechnologie trekken de aandacht in Canada

Consul General Toronto Anne van Leeuwen opent de round table on community resilience and water technology
Consul General Toronto Anne van Leeuwen opent de round table on community resilience and water technology

Water Alliance was aanwezig tijdens de Canadian Water Summit in Toronto (22-24 juni 2016). Diverse Nederlandse bedrijven en organisaties presenteerden zich op dit jaarlijkse evenement. Het thema van was ‘The business of water’.

Het Nederlands Consulaat Generaal trad op als een van de sponsoren van de Canadian Water Summit en had naast een stand, waar de Nederlandse vertegenwoordigers een plekje kregen, tevens een
matchmakingsprogramma voorbereid. Nederlandse deelnemers waren naast Water Alliance o.a., Waternet Amsterdam, Deltares, Blue Forest Ventures, Inga Solutions en Arcadis. De vraag naar vernieuwing van o.a. waterzuiveringsinstallaties in de Greater Toronto Area en de werkzaamheden aan het Waterfront in Toronto sluiten direct aan op de Nederlandse waterexpertise.

Canadese partijen geïnteresseerd in samStandenwerking met Nederlandse bedrijven en organisaties

De dag van de Canadian Water Summit (24 juni) trok ruim 250 deelnemers. Nederland trok als een van de weinige buitenlandse deelnemers duidelijk de aandacht met tal van innovatieve technologieën en een eigen stand. Alex van der Helm van Waternet Amsterdam gaf plenair ook een aantal mooie voorbeelden van o.a nutriënten terugwinning, wateropvang in de stad.
Tijdens de Canadian Water Summit hadden de Nederlandse deelnemers de mogelijkheid gebruik te maken van een Business to Business matchmakingsprogramma, waar goed gebruik van werd gemaakt. Water Alliance had die dag een groot aantal gesprekken met diverse Canadese partijen geïnteresseerd in samenwerking met Nederlandse bedrijven en organisaties.

Water Technology HubNederland wordt gezien als Global Water Technology Hub

Dat men in Canada Nederland hoog heeft staan als er over innovatie gesproken wordt bleek ook wel uit een poll die gehouden werd onder de deelnemers. Op de vraag waar men aan aan denkt bij de woorden “Global Water Technology Hub” kwam Nederland in de ranking als hoogste naar voren.

Veel kansen

Op de laatste dag van de Summit had een aantal mensen van de Nederlandse delegatie een meeting op het Consulaat Generaal georganiseerd met een aantal vertegenwoordigers van het Ministry of Economic Development ad Growth van Ontario. Een interessante discussie en uiteenzetting van zowel Nederlandse kant als de kant van Ontario leverde een goed beeld op van de potentiële samenwerkingskansen in Canada en met name voor de provincie Ontario. De provincie Ontario maar ook de federale overheid van Canada investeren de komende jaren flink middels diverse funding programs in watergerelateerde projecten. De bijeenkomst gaf een goed overzicht over de diverse organisaties in Ontario die hiervoor belangrijk zijn te betrekken in de mogelijke Nederlandse inbreng.
De Canada Water Summit leerde wederom dat Ontario veel kansen biedt voor het Nederlands bedrijfsleven op gebied van watertechnologie.