Nederlands top consortium bestrijdt blauwalg in VS

Blauwalg in het oppervlaktewater is voor overheden enDutch and American delegations at Akron Water Supply drinkwaterbedrijven een groot probleem. Wanneer ze afsterven komt er Microcystine vrij; een voor de mens zeer giftige stof die allerlei ziekten, waaronder leverkanker, kan veroorzaken. In de wetenschap dat Nederlandse watertechnologiebedrijven voor deze dreigingen oplossingen hebben organiseerde de Akron Global Water Alliance (Ohio) in samenwerking met Water Alliance (NL) van 28 tot 30 april ‘the U.S. Algal Toxin Conference’ in Akron, Ohio. Aansluitend organiseerde de Water Alliance op 1 mei jl. het ‘Waterplein’ in Akron (VS); een besloten bijeenkomst, waar technologie en kennis werd samengebracht rondom een concrete casus. Het resultaat: de casus-eigenaar – het bedrijf Akron Water Supplywil nog voor de zomer met de Nederlandse bedrijven BlueLeg Monitor, Deltares en Arcadis kijken op welke manier giftige algen gemonitord en bestreden kunnen worden.

akron 6Het probleem van Blauwalg bestond al lang, maar het is door een opmerkelijke gebeurtenis in de zomer van 2014 dat het probleem met hoofdletters in de agenda van stadsbesturen en drinkwaterbedrijven is gekomen. Op 1 augustus 2014 werd de Amerikaanse stad Toledo (Ohio) aan het Eriemeer namelijk getroffen door een extreme algenplaag. De drinkwaterautoriteiten zagen de controlegrafieken zo schrikbarend uitslaan dat ze niets anders konden doen dan de bevolking per direct adviseren om geen water uit de kraan te gebruiken. Zo werd een conglomeraat met ongeveer 500.000 inwoners meerdere dagen platgelegd en dat was landelijk groot nieuws. Voor de Amerikanen was vanaf dat moment duidelijk: het probleem van Blauwalg (de zogenaamde cyanobacteriën) schreeuwt om een oplossing.

Risico
De algendreiging wordt overal in de VS gevoeld, maar nóg nadrukkelijker in de staten die aan de ‘Great Lakes’ liggen, tussen de VS en Canada. Veel van de tweehonderd bezoekers van de ‘the U.S. Algal Toxin Conference’ kwamen dan ook uit deze gebieden. Na twee dagen intensief kennis uitwisselen kon de conclusie getrokken worden dat er tal van oplossingen of semi-oplossingen vanuit de markt worden geboden, maar dat er geen consensus is over één ultieme oplossing. Veel is nog onduidelijk, er is een schreeuwende behoefte aan meer data, maar duidelijk is dat het probleem niet vanzelf weggaat. Of, zoals Mike Baker, Chief Division of Drinking and Ground Waters, Ohio Environmental Protection Agency (EPA) het in zijn presentatie tijdens het congres samenvatte: “Cyanobacteriën zijn nog steeds in het water van Ohio en ze vormen een uitdrukkelijk risico.”

Waterpleinakron 8
Een risico, maar er zijn ook oplossingen. Daarom organiseerde de Water Alliance in aansluiting op het congres in Akron (Ohio) voor het eerst op Amerikaanse bodem één van haar ‘Waterpleinen’. Business Development Manager Alex Berhitu: “Het Waterplein is een al eerder beproefd concept van de Water Alliance in Nederland. Aan de hand van een concreet probleem van één of meerdere partijen wordt een selecte groep wetenschappers en ondernemers uitgenodigd die naar verwachting kan helpen bij de oplossing. De partijen wisselen meerdere uren in een ruimte van gedachten en proberen zo tot samenwerking te komen.”

Het resultaat van het ‘ Waterplein USA’ is dat het bedrijf Akron Water Supply nog voor de zomer met de Nederlandse bedrijven BlueLeg Monitor, Deltares en Arcadis wil kijken op welke manier giftige algen gemonitord en bestreden kunnen worden. “Giftige algen zijn een serieuze dreiging, ook in de meren waar wij ons water uithalen”, aldus manager Jeff Bronowski. “We zijn onder de indruk van de kennis en de methoden die de Nederlanders aanbieden. We doen zelf al heel veel aan monitoring, maar we willen kijken hoe het beter en efficiënter kan. We hebben hoog gekwalificeerde mensen in dienst. Die zijn veel tijd kwijt aan het nemen van samples. Met bijvoorbeeld de apparatuur van Blue Leg Monitor zou het monitoren gemakkelijker en sneller gaan, waardoor onze mensen meer tijd kunnen besteden aan het daadwerkelijk analyseren van data. Ook de methode die wetenschapper Hans Matthijs van de Universiteit van Amsterdam in nauwe samenwerking met Arcadis aanbiedt om algen te bestrijden met lage concentraties waterstofperoxide willen we serieus bekijken. Met Arcadis hebben we sowieso al goede contacten. Mogelijk dat deze Nederlandse oplossingen ons in combinatie een stuk verder helpen.”

Dreiging
Ondernemer Hans Wouters van Blue Leg Monitor is akron 4blij met de erkenning, al realiseert hij zich dat er nog geen contract is getekend. “Dat hoeft ook niet per direct. Alle partijen die aan tafel zaten zijn er tenminste wel van overtuigd dat je alleen maar tot maat-oplossingen komt wanneer je gewoon in actie komt. Maar je wil geen fouten maken en rekening houden met ieders wensen en mogelijkheden. Dus werken we in kleine stapjes.”

Ook Miguel Dionisio van Deltares is onder de indruk van de stappen die men tijdens het Waterplein heeft gemaakt. “Congressen en beurzen zijn ontzettend goed om mensen te ontmoeten en kennis te delen. Maar hier hebben we heel specifiek ingezoomd op een probleem, in dit geval van de stad Akron. En we zijn veel meer de diepte in gegaan. We weten nu behoorlijk goed wat we aan elkaar hebben. Ik ben erg enthousiast over deze aanpak.”

Dat er wat te gebeuren staat is wel duidelijk maar op welke schaal de monitoring en akron 9bestrijding van de giftige algen in Akron exact aangepakt gaat worden is nog niet bekend, zo stellen de betrokken. “Omdat de zomer er aan komt, waarmee de dreiging door opwarming van het water toeneemt willen we wel vaart maken”, zegt ondernemer Wouters. “De mensen in Akron hebben ons gevraagd daarvoor een plan van aanpak op papier te zetten. Dat gaan we de komende weken doen.”

Water Alliance-directeur Hein Molenkamp: “Al met al kijken wij net als onze Nederlandse partnerbedrijven tevreden terug op een zeer geslaagde Waterplein sessie in Amerika. Het is fijn om zo concreet bezig te zijn met bemiddelen en het smaakt naar meer.”

Bekijk een korte sfeerimpressie van de conferentie in Akron