NaturalPond BV test duurzaam product oppervlaktewaterbehandeling tegen blauwalgengroei

NaturalPond BV ontwikkelt additieven voor een goede waterkwaliteit. De afgelopen tijd is gewerkt aan een duurzaam product waarmee oppervlaktewater behandeld kan worden tegen blauwalgenbloei Het Nederlandse patent is binnen en de aanvraag voor het internationale patent loopt. Ook staan we op het punt om een ontheffing aan te vragen voor brede toepassing en te zorgen dat we een green key label krijgen.

Na jaren van ontwikkeling, tests in minienclosures en een succesvolle veldpilot doen we dit najaar ,in samenwerking met DATURA, proeven waarin we de impact van onze behandeling op een innovatieve manier testen. Waterschap Vallei en Veluwe levert de blauwalgenbloei aan en kijkt mee met onze proef.

In de proeven onderzoeken we niet alleen de impact van onze behandeling op de blauwalgen zelf maar wordt ook het effect op andere soortgroepen betrokken. Datura voert hiervoor een nieuwe kwantitatieve metabarcoding analyse uit op het eDNA aanwezig in de watermonsters. De resultaten van de metabarcode analyse voor blauwalgen worden naast de tradiotionele analyses gelegd. Het oorspronkelijke plan was om deze vergelijking in een behandeling in het veld te doen. Dit lukte niet vanwege de benodigde voorbereidingstijd, en doordat op een beoogde behandellocatie de blauwalgen uitblevenDe behandeling wordt nu in kleinere eenheden (enclosures) uitgevoerd. Voordeel is dat er hierdoor herhalingen mogelijk zijn en er meer controle is. Eind 2023 worden de resultaten verwacht. We gaan er vanuit dat kunnen laten zien dat blauwalgen afnemen maar ook dat er geen of beperkte impact gevonden wordt op andere soortgroepen.

Datura is gespecialiseerd in eDNA analyses in bodem en oppervlaktewater.

NaturalPond levert het product en kan behandelingen voor u uitvoeren zodat water ook onder zomerse omstandigheden geschikt blijft voor verschillende functies. Er is een subsidie aanvraag ingediend bij CircIn Water om naast een aantal behandelingen een onafhankelijk onderzoek naar de werkzaamheid kan worden uitgevoerd.

Bron: NaturalPond BV