Mini-symposium PuurWaterKeten

Op het mini symposium ‘PuurWaterKeten’ , dat op 12 juli in Nieuw-Amsterdam (bij Emmen) werd gehouden, stond natuurlijke en duurzame waterzuivering centraal. Diverse sprekers gaven vanuit hun specifieke invalshoek hun visie op dit mondiaal belangrijke thema. De belangrijkste conclusie: effectieve samenwerking in de waterketen leidt tot waardevolle resultaten (regionaal, nationaal en internationaal). Het symposium was georganiseerd door de Water Alliance in samenwerking met NieWater.