Lievense heet voortaan WSP

Met ingang van 4 januari 2021 zijn Lievense, LievenseAdriaens en Petersburg Consultants verdergegaan onder de naam WSP. Een nieuwe naam en nieuw uiterlijk, maar met lokaal dezelfde vertrouwde gezichten!

Sinds oktober 2019 zijn wij al onderdeel van WSP, een wereldwijd opererend onafhankelijk advies- en ingenieursbureau. Voor de herkenbaarheid werden de namen WSP en Lievense, LievenseAdriaens en Petersburg Consultants afgelopen periode naast elkaar gebruikt. Voortaan heten wij allemaal WSP.

Versterkt door de kennis en kunde van 50.000 internationale collega’s beschikken wij over een bredere expertise om nog meer voor onze klanten en hun projecten te kunnen betekenen. Enerzijds bieden wij de persoonlijke service van een bedrijf met lokale expertise, anderzijds benutten wij onze wereldwijde expertise om de meest complexe projecten uit te voeren en onze klanten te helpen bij het waarmaken van hun ambities. Samen adviseren, ontwerpen en ontwikkelen wij creatieve en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Meer grip op afvalwaterlozing door optimale procesbeheersing

Wist je dat de kosten voor onnodige grondstofverliezen in productieprocessen vaak flink hoger liggen ten aanzien van de zuiveringskosten? Onze experts in Leeuwarden zijn vertrouwd met afvalwatermonitoring en helpen bedrijven om meer grip te krijgen op de afvalwaterlozing, onder meer in de zuivelindustrie.

Met een betere procesbeheersing kunnen grondstofverliezen aanzienlijk worden gereduceerd. Wij kijken naar het complete productieproces, van grondstof tot eindproduct, en brengen nauwgezet in kaart waar in het productieproces er grondstoffen, hulpstoffen, water en energie onnodig verloren gaan. Besparingen worden gerealiseerd door de inzet van technologische ondersteuning en toepassing van slimme sensoren en/of analyzers. Zo kan de vervuiling realtime worden gemeten en de bron van vervuiling worden achterhaald en aangepakt. Dit voorkomt niet alleen overbodige kosten, maar draagt ook bij aan een beter milieu. Een win-winsituatie!

Integrale aanpak maatschappelijke uitdagingen

De kwaliteit van onze omgeving is essentieel om hoofd te kunnen (blijven) bieden aan maatschappelijke uitdagingen. Wij werken aan een gezonde, veilige en klimaatadaptieve leefomgeving. Een aantrekkelijke, duurzame en groene omgeving waarin mensen graag verblijven en die is ingericht met oog voor de toekomst. Onze experts adviseren over (complexe) maatschappelijke en milieukundige vraagstukken, begeleiden ontwerp- en besluitvormingstrajecten en verzorgen milieutechnische, (steden)bouwfysische en stedenbouwkundige onderzoeken voor landelijke, stedelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen. Wij staan regelmatig letterlijk met onze voeten in de klei, altijd met respect voor milieu en omgeving.

Over WSP

WSP is een wereldwijd opererend advies- en ingenieursbureau met het hoofdkantoor in Montreal, Canada. WSP biedt technische expertise en strategisch advies aan klanten in de sectoren Milieu, Vastgoed & Gebouwen, Transport & Infrastructuur, Water, Industrie, Grondstoffen en Energie. In Nederland zijn 400 medewerkers werkzaam op 10 locaties verspreid over het land. Wij bieden een integraal dienstenpakket op gebied van Bouw, Infra, Energie, Water en Milieu.

Meer weten over afvalwatermonitoring en onze andere diensten? Neem vrijblijvend contact op met WSP consultant Abe Witteveen (06 – 42 77 24 57) en senior adviseur Bert Offereins (06 -11 77 56 61).

Bron: WSP