Ledenbijeenkomst

Donderdag 17 mei kwamen ruim 30 leden van de Water Alliance in Leeuwarden bijeen voor een besloten leden bijeenkomst.