Ledenbijeenkomst 2014 Water Alliance succesvol

Op donderdag 22 mei hield de Water Alliance haar jaarlijkse ledenbijeenkomst in het Woudagemaal in Lemmer. Tijdens het plenaire deel is er kort teruggeblikt op het afgelopen jaar, maar werd vooral vooruit gekeken naar de activiteiten in de komende periode. Hierbij lag de nadruk dit keer op internationalisering. Tevens werd er al een korte analyse gegeven van de eerste voorlopige resultaten van het momenteel lopende