Inschrijvingen Waterinnovatieprijs geopend

Vanaf 26 juni j.l. kunnen inzendingen voor de Waterinnovatieprijs worden ingediend. Tot 5 november 2023 is het mogelijk innovaties in aanmerking te laten komen voor een prijs in een van de vier categorieën. De Waterinnovatieprijzen zullen begin volgend jaar worden uitgereikt tijdens het Waterinnovatiefestival.

De tweejaarlijks uitgereikte Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen, het Waterschapshuis, de Nederlandse Waterschapsbank en STOWA. “Er is zoveel innovatie in de sector”, zegt Rob Spit van de Unie van Waterschappen. “Met deze prijs, en het bijbehorende festival, willen we de kennisdeling tussen de waterschappen bevorderen over al die nieuwe ideeën.”

Vier categorieën

De prijs wordt dit jaar in vier categorieën uitgedeeld: ‘Een gezonde leefomgeving’, ‘De ‘dijken’ van de toekomst’, ‘Water en bodem sturend’ en ‘Briljantjes’. Spit: “Met de eerste drie categorieën dekken we de grotere uitdagingen van de waterschappen af. Daarbij gaat het om innovaties die de waterkwaliteit, circulariteit en klimaatneutraliteit bevorderen, of juist gericht zijn op waterveiligheid of het versneld klimaatrobuust maken van Nederland.”

De vierde categorie, Briljantjes, is voor het eerst opgenomen op het programma van de Waterinnovatieprijs. “We willen de spotlights zetten op slim bedachte oplossingen voor praktische problemen. Dit soort concrete innovaties blijft vaak onder de radar, maar kunnen ook voor andere waterschappen enorm nuttig zijn. Daarom dit jaar aandacht voor slimme, technische of praktische ideeën die waterschapsmedewerkers in het veld bedenken. Collega’s kunnen elkaar daarvoor nomineren.”

Per categorie zullen drie genomineerden op de shortlist worden geplaatst. De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door een jury, waarvan de samenstelling na de zomer bekend zal worden gemaakt. “Maar om de kennisdeling tussen de waterschappen onderling, maar ook met bedrijven te vergroten, zullen alle inzendingen worden gedeeld via het platform winnovatie.nl. Via dit platform is het trouwens ook mogelijk om inzendingen in te dienen.”

Bron: H2O Waternetwerk