Holland Water stelt naleving toekomstige eisen Biocoden-wetgeving veilig

Bifipro®-installatie voldoet nu al aan nieuwe Europese eisen

 

Via een overeenkomst met het Engelse bedrijf ProEconomy, leverancier van koper- en
zilverionisatiesystemen, heeft Holland Water in één klap de naleving van al zijn vereisten in
relatie tot de Europese wetgeving zeker gesteld. Per 1 september aanstaande moet namelijk
elk bedrijf dat een biocide op de markt brengt, aan de inspectie kunnen aantonen dat de
leverancier van de actieve stof (bij Holland Water zijn dat koper en zilver) op een lijst van
‘goedgekeurde leveranciers’ staat, de zogeheten Artikel 95 lijst. Voor koper was dat al een feit
voor Holland Water. Door de overeenkomst met de Engelsen omtrent zilver voldoet Holland
Water nu volledig aan alle eisen van de nieuwe EU Biocidenverordening 528/2012. Behalve
dat de koper- en zilverionisatie leveranciers hieraan moeten voldoen, geldt één en ander
binnenkort bijvoorbeeld ook voor leveranciers van anodische oxidatie- en ozonsystemen.

Het Bifipro®-systeem tegen Legionellabesmetting van Holland Water voldoet al jaren aan de
Nederlandse regels. Inmiddels is het systeem op meer dan 300 locaties in Nederland, België
en Italië operationeel. “Maar wij zijn het uiteraard aan onze stand verplicht om ervoor te
zorgen dat we ook aan de nieuwe Europese eisen voldoen”, zegt directeur Peter van der
Linde van Holland Water. “Hierdoor kan de plaatsing van Bifipro®-systemen onverminderd
worden gegarandeerd en bieden we onze relaties volledige zekerheid. Wij hebben een trouw
en tevreden klantenbestand dat onder geen beding meer wil worden geconfronteerd met de
zorgen, kosten en gevaren van de ontwikkeling van biofilm en/of Legionellabesmetting in
waterleidingsystemen.”

Holland_Water_logo-NIEUW-[Omgezet]

Reputatie

“We hebben in ProEconomy onze gelijke gevonden en kunnen met de nu gesloten
overeenkomst ook kennis en kosten delen en daarmee nog scherper de toon in Europa
zetten”, aldus Van der Linde. “De waarde van deze deal moet niet worden onderschat en de
strekking reikt ver. We hebben de toekomst van ons product Bifipro® veiliggesteld en onze
klanten en toekomstige opdrachtgevers zijn verzekerd van het feit dat we vanaf vandaag al
volledig voldoen aan de eisen die op 1 september 2015 voor ons bedrijf realiteit worden.”
Holland Water is uiteraard verheugd over de samenwerking met ProEconomy. “Het bedrijf
heeft een uitstekende reputatie in het Verenigd Koninkrijk en heeft net als wij een bewezen
track record van hoge kwaliteit en hoge klanttevredenheid”, zegt Peter van der Linde.
“ProEconomy werkt met vergelijkbare technische principes die wat ons betreft garant staan
voor het succesvol bestrijden van biofilm, Legionella en andere bacteriën.”

Bron: persbericht Holland Water