Holland Water organiseert tweede ‘Poolse Missie’ op de Nederlandse Ambassade in Warschau

De “Poolse Missie” is een initiatief dat voort is gekomen uit de samenwerking tussen Holland Water en Blue-Fifty Polska. Blue-Fifty Polska is de lokale distributiepartner van Holland Water en biedt op de Poolse markt het Bifipro® systeem voor Legionella en biofilm bestrijding aan.

Na jarenlang succesvol samenwerken beseften beide partijen, dat deze markt veel meer potentie heeft. Hun Poolse klanten, voornamelijk zorginstellingen en ziekenhuizen, waren gretig om de koper- en zilverionisatie techniek van Holland Water te leren kennen. Ze wilden niet alleen alles weten over het Bifipro® systeem, maar ook hoe wij in Nederland waterveiligheid in de zorg garanderen. Daarnaast blijken de eindverantwoordelijken in ziekenhuizen bijzonder geïnteresseerd in de Nederlandse wet- en regelgeving op dit vlak, en wil men bovendien graag kennis maken met andere Nederlandse technologieën en bedrijven.

Ziekenhuisdirecteuren

Zodoende zette Leo de Zeeuw van Holland Water een aantal lijntjes uit bij de International Federation of Healthcare Engineering (IFHE). Holland Water is nl. al lang lid van de Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG), de Nederlandse tak van het IFHE. Ook deze organisaties zagen de grote potentie in de Poolse gezondheidszorg. Al gauw werd een eerste ‘missie’ in gang gezet en bezochten in maart 2019 zo’n 20 Poolse ziekenhuisdirecteuren verscheidene Nederlandse ziekenhuizen en woonden conferenties bij.

De Poolse Missie heeft kennisdeling in de zorg als voornaamste doel. In deze sector is het cruciaal, dat besluitnemers leren over nieuwe ontwikkelingen om zo hun patiënten van de best mogelijke zorg te voorzien. Daarnaast bestaat er een belang om geïnformeerd om te gaan met de vaak beperkte budgetten in deze sector.

Eerste missie

De eerste missie was een daverend succes en in november 2019 werd de tweede missie nog grootser aangepakt, ditmaal gehouden op de Nederlandse Ambassade in Warschau. Deze missie werd geopend door de Eerste Ambassadesecretaris Martin van Buuren en bezoekers woonden meerdere presentaties van deskundigen bij. Jakub Siudyla, sales manager bij Blue-Fifty Polska, presenteerde namens Holland Water de Bifipro® techniek aan het publiek. Dankzij nauwkeurige statusrapportages van Poolse locaties waar het systeem reeds is geïnstalleerd, wist Siudyla de effectiviteit van de Bifipro® in kaart te brengen. De tweede spreker die het Bifipro® systeem aankaartte was Christophe Allaert van het AZ Damiaan Ziekenhuis in Oostende. Dankzij het systeem van Holland Water voorkomt dit ziekenhuis niet alleen legionellaproblemen, maar wordt ook ca. € 30.000,00 per jaar bespaard op het energieverbruik door de verlaging van de warmtapwater temperatuur.

Delen

Naast legionellabehandeling en duurzaam energieverbruik, vertelden Philips, Pharmafilter, System Air, Wavin en lokale ziekenhuisdirecteuren hoe zij technologie in de zorg ontwikkelen. Naar aanleiding van de presentaties van deze sprekers werd niet alleen kennis uitgedeeld, maar werden ook contracten gesloten voor samenwerkingen en voor legionellabehandeling middels het Bifipro® systeem. De missie werd afgerond met een bezoek aan het Mazovische Drewnica ziekenhuis. Een psychiatrisch ziekenhuis dat net, mede met steun van de Europese commissie, was gebouwd.

Maart 2020

In maart 2020 staat de derde missie al weer op de agenda, deze keer weer in Nederland. Het streven is om de missies tenminste twee keer per jaar te organiseren, zowel in Nederland als in Polen. Zelfs De Zeeuw en Siudyla hadden niet kunnen bedenken hoe betekenisvol hun samenwerking zou zijn, niet alleen voor Holland Water en Blue-Fifty Polska, maar vooral voor de zorg in Polen.