GMB Services B.V. en Acquaint B.V. bundelen krachten

Op donderdag 7 mei j.l. hebben GMB Services B.V. en Acquaint B.V. een partnerovereenkomst ondertekend. Een samenwerking die zorg draagt voor meer capaciteit in de markt voor het uitvoeren van specialistisch buisleidinginspectie-onderzoek. Deze partnerovereenkomst is het vervolg op jarenlange intensieve samenwerking tussen de bedrijven.

Alles om ons heen veroudert, zo ook leidingen. Asset managers willen toekomstig falen van leidingen voorkomen. Hierdoor ontstaat er een groeiende vraag naar inspectiemethodieken en -technieken die inzicht geven in conditiebepaling en levensduurvoorspelling van leidingen. Met het bundelen van krachten zijn GMB Services B.V. en Acquaint B.V. in staat om de markt nog meer en sneller te bedienen.

Enthousiast

Acquaint B.V. is enthousiast over de samenwerking met GMB Services B.V.: “Het is onze missie om circulaire business te creëren d.m.v. onze geavanceerde inspectietechnieken. Door de coöperatie kunnen we nog sneller knelpunten traceren, oplossen en de ondergrond veiliger maken”, aldus algemeen directeur, Rudy Dijkstra.

Met deze samenwerking kan GMB Services B.V. haar focus binnen de afvalwaterbranche verbreden en verdiepen. Niels de Kleijn, directeur GMB Services B.V.: “Wij zijn erg blij met deze samenwerking. Het past uitstekend binnen onze ambities voor de toekomst. Als multi technisch bedrijf willen we onze klanten ontzorgen, onder andere door het uitvoeren van specialistische inspecties, onderhoud en renovatie of vervanging van leidingen. Het past uitstekend bij onze strategie om gezamenlijk met partners leidingen te onderhouden en te renoveren”.

Doel

Het doel van deze samenwerking is tevens om een grotere efficiëntie te realiseren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Willem van Rumpt, teammanager bij Waterschap Zuiderzeeland en gezamenlijke klant van GMB Services B.V. en Acquaint B.V. bevestigt dit: “Problemen in het leidingwerk hebben negatieve invloed op ons productieproces. Met het gebruik van pigging, inwendige inspectie van leidingen, krijgen we inzicht in de conditie van onze buisleidingen. Dit helpt om keuzes te maken in onderhoud en downtime van onze leidingen te voorkomen”.

Korte lijnen en vlotte communicatie bevorderen het noodzakelijke adequaat reageren van asset managers. Flexibiliteit blijkt de grote kracht te zijn van de samenwerking. Al met al een fraaie combinatie dus.

Over Acquaint B.V.

Acquaint B.V. is opgericht in 2014 en heeft als doelstelling om het toekomstig falen van leidingen te voorkomen. Het bedrijf ontwikkelt innovatieve inspectiemethodieken en -technieken voor buisleidingen. Met behulp van deze middelen zijn leidingeigenaren in staat om onderhoudsstrategieën te verifiëren en preventief faalmechanismen te detecteren. Door de toepassing van data science ontstaat een hefboomwerking waardoor onze klanten versneld  in control komen. Acquaint B.V. draagt bij aan het structureel verlagen van kapitaallasten en het bereiken van operational excellence. Meer info: www.acquaint.eu.

Over GMB Services B.V.

GMB Services B.V. is een multi technisch partner voor bedrijven op het gebied van afvalwater, drinkwater en milieu. Het bedrijf onderhoudt en renoveert zuiverings- en pompinstallaties met de bijbehorende leidingsystemen, zandfilters en reinwaterkelders en voert betonreparaties en bodemsaneringen uit. Flexibel en slagvaardig. Dit doen we voor drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten en industriële bedrijven. We vereenvoudigen het onderhoud doordat we zowel specialisten op onderdelen als integrale totaaloplossingen bieden: gemakkelijk én efficiënt. Meer info: www.gmb.eu.

Op de foto: GMB Services B.V. en Acquaint B.V. bundelen krachten. Fotografie Tjerk de Jong.

Bron: persbericht Acquaint