ELIQUO WATER & ENERGY BV 10 jaar

Dit jaar viert ELIQUO in Nederland haar 10-jarig bestaan. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf zich als nieuwkomer ontwikkeld naar een vaste speler in de markt voor het ontwerpen en bouwen van RWZI installaties.

Aanpak

Hun aanpak is redelijk uniek in Nederland. Als bouwer van RWZI installaties doen zij dit op een manier die anders is dan hun collega’s dit doen. Zij werken volgens de wijze van EPC (Engineering Procurement Construction). Zij ontwerpen, contracteren en organiseren de bouw van RWZI installaties. Belangrijk verschil met de werkwijze van de collega’s is dat zij “de fysieke bouw” van nieuwe installaties voor het allergrootste deel inkopen en niet zelf voortbrengen met eigen personeel. Met hun eigen mensen zijn zij dus in staat om projecten multidisciplinair te ontwerpen, te contracteren en voor hun opdrachtgevers te realiseren. Met andere woorden: zij knopen de touwtjes integraal aan elkaar en wanneer zij dit doen als “hoofdaannemer”, voelen zij ons letterlijk als een vis in het water.

Technologische risico’s

Technologische risico’s zijn daarbij voor hun niet bijzonder. Dit zit in hun DNA. Samen met alle bedrijven uit de ELIQUO WATER GROUP beschikken zij over eigen technologie en techniek voor vele onderdelen van een RWZI. Procestechnologie is dan ook een “in huis” expertise tijdens het ontwerpproces. Wanneer zij op basis van “best for project” een niet eigen technologie inzetten, dan betrekken zij deze van samenwerkingspartners. Ook voor deze technologieën nemen zij – mits contractueel verantwoord – het risico.

Toonaangevende projecten

Toonaangevende projecten realiseerden zij in de afgelopen 10 jaar. De aanpassing van de RWZI Amersfoort in een energie- en kunstmestproducerende RWZI was wellicht de grootste uitdaging. Hierbij werd een scala van nieuwe technologie en techniek ingezet. Naast veel projecten op het gebied van slib, energie en nutriënten, realiseren zij ook veel projecten in de waterlijn van een rioolwaterzuivering. In 2021 leverden zij een compleet nieuwe RWZI Dodewaard op, met een capaciteit van 70.000 IE. Dit project realiseerden zij integraal als hoofdaannemer samen met partners RHDHV en Van Hattum en Blankevoort.

Toekomst

De toekomst van het bedrijf zien zij met veel vertrouwen tegemoet. Ze kijken er naar uit om de reeds aangekondigde uitdaging, voor aanvullende effluentzuivering en verwijdering van medicijnresten, aan te pakken. Zij beschikken hier over passende modulaire oplossingen voor verwijdering van fosfaat en zwevende stof met doekfilters en voor medicijnresten (ozon). Op dit moment werken zij hard aan de oplevering van eerste projecten met deze nieuwe technieken op de RWZI Gieten en RWZI Wervershoof.

Bron: ELIQUO