Eerste plantenstroom systeem in een regenwatersysteem geïnstalleerd en opgeleverd in Denemarken

Voor het eerst heeft Plant-e – een innovatief bedrijf uit Wageningen – een plantenstroom systeem geïnstalleerd in een regenwater bassin. Het systeem, waarin elektriciteit gemaakt wordt met levende planten, bevat 128 LEDs die reflecteren in het water en daarmee 256 lichtpunten creëren. Het regenwater bassin 0stervold is tot stand gekomen in samenwerking met Randers Kommune en Vandmilj0 Randers in Denemarken en is onderdeel van de missie van de stad om zich voor te bereiden op steeds extremer weer.

Op 16 augustus werd het regenwater bassin geopend door de burgemeester van Randers en de directeur van Vandmiljø Randers. Burgemeester Torben Hansen zei in zijn openingstoespraak dat hij er trots op was dat het eerste plantenstroom systeem van Denemarken daar geïnstalleerd was en prees de duurzaamheid van het systeem. Het bassin is de eerste stap in een meerjarenplan om steeds meer ruimte te creëren voor waterafvoer zonder dat daarbij het riool extra wordt belast. Daarnaast ligt 0stervold in de looproute van het oude centrum naar het havengebied wat de komende jaren herontwikkeld wordt nadat de haven buiten de stad wordt geplaatst.

Plant-e is blij een bijdrage te kunnen leveren aan het leefbaarder maken van de stad. Marjolein Helder, CEO Plant-e: “De kracht van onze technologie is dat we meerdere functionaliteiten kunnen combineren op hetzelfde oppervlak. Dit project is daar een prachtig voorbeeld van. De stroom uit planten wordt gebruikt om verlichting te laten branden die het bassin ook ’s avonds een prettige plek voor recreatie maken.
Tegelijkertijd zorgen de planten in het bassin voor een prettige plek overdag en is het bassin belangrijk voor de waterhuishouding in de stad.”

Plant-e is een innovatief bedrijf uit Wageningen en levert al enkele jaren systemen waarin levende planten elektriciteit genereren. Ze maken hierbij gebruik van natuurlijke processen rondom de plant. De plant produceert organisch materiaal en scheidt een deel hiervan uit in de bodem. In de bodem breken bacteriën dit organisch materiaal af en hierbij komen elektronen vrij. Plant-e brengt een koolstof elektrode in de bodem waar bacteriën hun elektronen aan afgeven. Door deze elektrode – de min-pool – te koppelen aan een tegen-elektrode – de plus-pool – ontstaat een elektrisch circuit en kan elektriciteit worden gegenereerd.

Naast verlichtingstoepassingen ontwikkelt Plant-e diverse toepassingen op het gebied van loT en sensoring. Onder andere wordt gewerkt aan bodemvocht en grondwatersensoren die data verzamelen en verzenden op basis van plantenstroom. Op deze manier kan er lokaal op zeer duurzame en langdurige wijze gemeten worden en kan data op afstand worden verzameld. Door planten als stroombron te gebruiken, kan het gebruik van batterijen vermeden worden en draagt Plant-e bij aan het verminderen van de afvalberg. Plant-e verwacht de eerste sensortoepassingen in de loop van 2023 te lanceren.

Bron: persbericht Plant-e