De waarde van afvalwater… is mensenwerk

WSP werkt lokaal en wereldwijd aan complexe vraagstukken in bouw, infra, water, energie en milieu. Ze kiest voor een integrale aanpak om de wereld te verduurzamen. Abe Witteveen en Bert Offereins van WSP Leeuwarden (lid van Water Alliance) wat dat betekent op het gebied van water. Want: “Afvalwater vertelt ons alles over jouw bedrijf.”

„Het lijkt heel technisch wat we doen, maar het draait voor tachtig procent om mensen. Digitalisering helpt enorm, maar fundamentele verandering bereik je pas als je mensen meeneemt. Het past bij wie we zijn, want WSP is de optelsom van passie, ervaring en visie. Mensen zijn verantwoordelijk voor de wereld van morgen, wij maken verandering mogelijk. Die cultuur van inspiratie en verandering delen we met onze collega’s in het land”, zeggen Bert Offereins en Abe Witteveen aan de Orionweg in Leeuwarden. Een cultuur die zorgt voor aansprekend en zichtbaar resultaat: begin oktober werd Anja Vijselaar, directeur Vakgroep Energie bij WSP, unaniem gekozen tot Bouwvrouw van het Jaar. „Een mooie beloning voor wat ze doet en een erkenning van de integrale aanpak van WSP”, zeggen Offereins en Witteveen. Waar Anja Vijselaar zich richt op Energie, sturen zij in Friesland op water en afvalwater.

Wat normaal is, weet bijna niemand

„Maatschappelijk is de rol van water totaal veranderd. Van vanzelfsprekende en bijna gratis grondstof, wordt het steeds meer een kostbare asset. Overheden en drinkwaterbedrijven sturen steeds meer op de stijgende maatschappelijke kosten van waterzuivering en het toenemende gevaar van verdroging. Bij bedrijven zien wij een toenemende interesse in de monitoring van afvalwater. En juist omdat de eisen vanuit de overheid strenger worden, pleiten wij voor meer ambitie: streef consequent naar minder verontreiniging dan in je vergunning staat. Het loont altijd: het bespaart je bedrijf geld en grondstof en is maatschappelijk gezien veel beter voor ons milieu. Het betekent fundamenteel bijdragen aan verduurzaming en structurele verlaging van je bedrijfskosten. Het is aan ons om onze klanten mee te nemen in de mogelijkheden van water en afvalwaterbeheer en ze daarin effectief te ontzorgen.”

„We hebben een sterke traditie in waterzuivering. De basis van het huidige WSP Leeuwarden is het destijdse Milfac, dat voortkwam uit de zuivelindustrie. Inmiddels werken we op watergebied voor allerlei bedrijven in de proces en maakindustrie, voor ziekenhuizen, defensie, waterschappen en overheden. Digitalisering maakt het mogelijk dat we realtime en 24/7 inzage kunnen hebben in bijvoorbeeld afvalwater en in de mogelijkheden op ieder gewenst tijdstip in te grijpen. Dat is een groot verschil met achteraf bekijken waar je aan zou moeten voldoen en naar wat er eventueel is misgegaan. Dat dat vaak nog zo werkt, is begrijpelijk, want het is moeilijk te begrijpen waar je als bedrijf aan moet voldoen. Bekostiging van afvalwater voert terug op gemiddelden en niet op wat er nu werkelijk mogelijk is binnen een bedrijf. De vraag wat normaal is, kan bijna niemand beantwoorden. Wat wij wel kunnen, is bedrijven en instellingen inzicht geven in de benchmark en hoe en in welke mate ze kunnen sturen op verbetering van alle water-gerelateerde processen. Digitale technologie maakt het mogelijk om heel nauwkeurig vast te stellen wat er wanneer geloosd wordt en wat het zegt over je bedrijfsprocessen, over water- en energieverbruik, grondstofverlies en de mogelijkheden van hergebruik van afvalwater. Daarom zeggen wij wel eens: het afvalwater dat je loost, vertelt ons alles over jouw bedrijf.”

Grote getallen, perfecte instrumenten

„Daarmee hebben we dus ook de mogelijkheden om alle processen die invloed hebben op afvalwater positief te beïnvloeden. Vergis je niet: het gaat vaak om grote getallen als je bijvoorbeeld kijkt naar de hoeveelheden grondstof die je dagelijks kunt besparen. Dat die ambitie om het optimale voor jouw bedrijf te doen in water- en afvalwaterbeheer loont, kunnen we aantonen. Waar het om gaat, is dat je iedereen meeneemt in wat het concreet betekent, wie wat op welk niveau kan bijdragen. Van management tot operator. Juist met de digitale techniek van nu zoals sensoren die het afvalwater tot in de kleinste details meten en camerabeelden die afvalwater 24/7 in beeld brengen heb je de perfecte instrumenten om op ieder gewenst moment en vanaf ieder gewenste locatie inzage te hebben en indien nodig direct te sturen. Op efficiency, op hergebruik van water, op de mate van besparing, op circulariteit. Als je dat beseft, is de maatschappelijke en bedrijfsmatige winst enorm. Maar zoals we aan het begin zeiden: ondanks alle technologie waar we mee werken, is afvalwaterbeheer voor het grootste deel een kwestie van mensenwerk. We kunnen je geweldige digitale tools geven en alle benodigde informatie om tot inzicht en resultaat te komen, maar je moet zelf het werk doen.”

„Het mooie is dat we als waterexperts werken vanuit een integrale bedrijfsmatige aanpak, waardoor we heel concreet bijdragen aan resultaat. Het zijn projecten met een kop en een staart. Als we verbeteringen inzichtelijk hebben gemaakt en doorgevoerd, is het klaar. Een servicecontract is daarna één van de opties om vervolgens regelmatig nog een check te doen of mogelijke resultaten nog steeds worden behaald. Water is de essentie van het leven, de kwaliteit daarvan staat door mensen onder druk. Daarom moeten we blijven investeren in kennis en inzicht om dat positief te blijven beïnvloeden. Daag WSP daarom gerust uit om (afval)water- grondstof en energiebeheer ook in jouw bedrijf en voor al je medewerkers inzichtelijk en tastbaar te maken.”

Bron: Noordz