De Centra voor innovatief vakmanschap (CIV’s) in het mbo maken ambitie waar

Dertien CIV’s, waaronder CIV Water in Leeuwarden, zijn in 2017 positief beoordeeld door een auditcommissie van Platform Bèta Techniek. CIV’s zijn in het leven zijn geroepen om innovatie in het onderwijs te brengen en het gat tussen onderwijs en bedrijfsleven kleiner te maken. CIV Water richt zich specifiek op water en watertechniek.
De belangrijkste conclusie van de commissie is dat de centra de ambitie waarmaken om de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Via de centra is de kwaliteit van publiek-private samenwerking verhoogd, de dialoog is op een hoger niveau gebracht.

Lees het volledige artikel op: https://www.pbt-netwerk.nl/actueel/de-centra-voor-innovatief-vakmanschap-in-het-mbo-maken-ambitie-waar