Groeiende waterhub in Daegu biedt kansen voor Nederlandse bedrijven

De banden tussen Water Alliance en de Zuid-Koreaanse watertechnologiesector worden ieder jaar sterker. Wat in 2015 begon met een bezoek van directeur Hein Molenkamp aan het Wereld Water Forum in Daegu kreeg in daaropvolgende jaren een vervolg met diverse over en weer-bezoeken. Het laatste wapenfeit vond begin april van dit jaar plaats, toen een delegatie van de provincie Fryslân met de Water Alliance opnieuw een bezoek bracht aan het ‘Korean Water Cluster’ in Deagu. In deze centraal in Zuid-Korea gelegen stad ontwikkelt zich een watertech hub van formaat en daar liggen dus kansen voor het matchen van Zuid-Koreaanse en Nederlandse watertechnologie.

Kennis delen en banden aanhalen

De Universiteit van Zürich heeft het in 2017 daadwerkelijk eens onderzocht: wie regelmatig iets weggeeft is gelukkiger dan wie dat niet doet. In het Zwitserse onderzoek ging het vrij plat om het bieden van financiële ondersteuning van de ene persoon aan de andere, maar ook in het zakenleven is algemeen bekend dat wie durft te delen uiteindelijk méér terugkrijgt. Met die visie ontving de Water Alliance de afgelopen jaren tientallen internationale delegaties op de WaterCampus en reisde men de wereld over, om door kennis te delen de banden aan te halen met internationale waterhubs als Milwaukee (VS), Singapore, Israel, Canada en ook Zuid-Korea. In dat laatste land presenteerde Molenkamp al meermalen het innovatie ecosysteem zoals dit op en rond de WaterCampus Leeuwarden is ontwikkeld. Begin april was Molenkamp zoals gezegd opnieuw in Daegu, nu in gezelschap van collega Bart Volkers, vertegenwoordigers van de provinciale overheid en de hogeschool NHL Stenden. “Tijdens een uitgebreide workshop werd van gedachten gewisseld over de vraag hoe je samenwerking tussen kennis, overheid en internationaal georiënteerde watertechnologiebedrijven het beste kunt vormgeven”, aldus Molenkamp.

De directeur merkt daarbij op dat de goede inzet van de Nederlandse ambassade in Seoul belangrijk is in het ontwikkelen van de relatie. Men was intensief betrokken bij de meetings, aldus Molenkamp. “En verder kwam ook Wetskills (evenementen waar Nederlandse waterstudenten samen met buitenlandse studenten werken aan innovatieve oplossingen voor internationale waterproblemen, red.) ter sprake. Daarin participeerden zowel Daegu als de provincie Fryslân tijdens de recent gehouden Olympische Spelen in Pyeong Chang. Tijdens de European Water Technology Week, die in september in Leeuwarden wordt gehouden, zal er wederom een internationale Wetskills competitie komen waarin we ook Koreaanse deelnemers verwachten.”

Marktkansen

Los van al deze kennisuitwisseling ligt er natuurlijk een uitdaging om marktkansen voor bedrijven te verzilveren. Er zijn in Zuid-Korea al diverse leden van Water Alliance actief, zo vertelt Molenkamp. “Paques heeft al vele anaerobe afvalwaterprojecten bij diverse industrieën geleverd. Ook is er een grote biogas ontzwavelingsinstallatie geleverd op een landfill in de stad Daejeon. RoyalHaskoningDHV heeft recent een contract gesloten met Samsung Engineering om hun Nereda proces op de Koreaanse markt te introduceren. En naar aanleiding van onze aanwezigheid tijdens de Korean International Water Week KIWW (september 2017, red.) heeft Brightspark uit Sneek een samenwerking kunnen starten met een Koreaans bedrijf om desinfectiesystemen te leveren voor de vele waterfonteinen die je in Zuid-Korea hebt. Dit zijn inspirerende voorbeelden, ook voor andere bedrijven. Met de Koreanen in Deagu hebben we daarom afgesproken om van beide kanten te inventariseren welke bedrijven nauw aan ons zijn verbonden om zo heel gericht te kijken welke Zuid Koreaanse bedrijven gekoppeld kunnen worden aan Nederlandse watertechnologiebedrijven.”

Magneet en motor

Actieve steun van de overheid is bij al die business development van belang. Dat blijkt in Nederland, waar WaterCampus Leeuwarden duidelijk profiteert van een koersvaste strategie van de overheid, maar ook in Zuid-Korea. Tegelijkertijd heb je sterke marktpartijen nodig die nut en noodzaak zien van het opbouwen van een hub, aldus Molenkamp. “Met hun kennis en vooral ook hun business cases zijn die grote partijen zowel magneet als aanjaagmotor.” In Zuid-Korea is het bedrijf K-Water, waarmee Water Alliance sinds enkele jaren warme contacten onderhoudt, een voorbeeld. K-Water is Korea’s grootste organisatie op gebied van waterzuivering en onder andere heel sterk in de enorme Hydro powermarkt, in Zuid-Korea, maar ook in diverse andere landen. Men begrijpt dat kennis en ondernemerschap essentiële factoren zijn voor ontwikkeling en daarom was Molenkamp gevraagd om tijdens een speciaal hiervoor georganiseerd ‘Seminar on WaterTech Startup Ecosystem’ op het hoofdkantoor in Deajeon nog eens uit te leggen vanuit welke structuur Nederlandse watertechnologie startups via de WaterCampus worden geholpen in hun groei. Molenkamp: “K-Water is erg geïnteresseerd om de relatie met Water Alliance en de WaterCampus uit te bouwen. Dat werd heel duidelijk doordat de CEO van K-Water, Mr Lee, ruim te tijd nam om in een aparte meeting met onze delegatie te praten over samenwerking. We kregen ook nog even een tour door de indrukwekkende control rooms van waaruit alle installaties van K-Water in Zuid-Korea bewaakt en geregeld worden.”

 

Ook zakendoen in Zuid-Korea?

Meer weten over businesskansen in Zuid-Korea? Of: concrete plannen om in Zuid-Korea zaken te doen? Tijdens de EWTW2018, van 24-27 september, zal een delegatie van het Korean Water Cluster aanwezig zijn in Leeuwarden en die gaan graag met u in gesprek.
Voor meer informatie contact Hein Molenkamp van de Water Alliance.

E-mail: h.molenkamp@wateralliance.nl


Daegu als kennisstad

Daegu ligt hemelsbreed ongeveer 230 kilometer ten zuidoosten van Seoul en is de hoofdstad van de provincie Chungcheongnam-do. Met 2,5 miljoen inwoners is het de vierde stad van Zuid-Korea. Er ziin vier universiteiten en in 2017 is er gestart met de fysieke bouw van het Korean Water Cluster. Er zijn plannen om naast een moderne watercampus ook uitgebreide testfaciliteiten te bouwen voor nieuwe technologieën op het gebied van behandeling van oppervlaktewater, communaal- en huishoudelijk afvalwater en ook bij industriële processen. Ook veel aandacht is er voor diverse nieuwe ontwikkelingen rond robotisering en sensor en ICT-toepassingen.
Inmiddels zijn er toezeggingen van twintig Koreaanse bedrijven die zich op het nieuwe complex gaan vestigen en er is ruimte voor nog zestig water gerelateerde bedrijven. Het complex is grotendeels betaald door de Koreaanse overheid, Naar verwachting wordt het geheel in 2019 opgeleverd.

Zuid-Korea en de Nederlanders

Zuid-Korea heeft een speciale historische band met Nederland en dat stamt al uit de zeventiende eeuw, toen de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in vrijwel geheel Azië op lucratieve wijze handel dreef. Dat ging uiteraard niet altijd vlekkeloos. Ene Hendrik Hamel leed op weg naar Japan schipbreuk bij Zuid-Korea en werd er gevangen gezet. Na veertien jaar ontsnapte hij en heeft hij zijn levensverhaal en zijn inmiddels gegroeide band met Zuid-Korea in een boek beschreven. Dat boek heeft Korea bekender gemaakt in de westerse wereld en de Zuid-Koreanen eren hem daarom nog altijd met een standbeeld. Elke Koreaan kent hem. Net als hun nieuwste Nederlandse held Guus Hiddink.