Coronacrisis: watertechnologiesector kreunt, maar ziet ook kansen

Zoals verwacht kon worden is de Coronacrisis nog steeds voelbaar in de Nederlandse watertechnologiesector. Op basis van een in juni uitgevoerd indicatief onderzoek blijkt dat 41 procent van de bedrijven te maken heeft met opdrachten die uitgesteld werden of zelfs gestopt werden. Van de ondervraagde bedrijven geeft 22 procent bovendien aan dat er een ‘forse afname’ is van het aantal nieuwe opdrachten. Een derde van de respondenten geeft aan minder in te zetten op R&D en 27 procent van de bedrijven zegt mensen te hebben moeten ontslaan.

Dit zijn enkele conclusies uit de juni-editie van een onderzoek dat WaterCoalitie NL (een samenwerking tussen Water Alliance, NWP en Envaqua) met regelmaat uitvoert onder 45 watertechnologie-bedrijven in Nederland.  Doel hiervan is een indicatie krijgen van de economische gevolgen van de Coronapandemie voor de sector.

Webinar

De uitkomsten van het onderzoek, maar ook de gevolgen ervan voor de sector werden op 15 juli jl. besproken tijdens een Webinar onder de titel ‘De watertechnologiesector in de Coronacrisis’.  Tijdens dit Webinar discussieerden onder andere Jeroen Neefs van FME (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie) en Bart Jeroen Bierens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onder leiding van Jantienne van der Meij, directeur TKI Watertechnologie, over de gevolgen van de Coronacrisis en ook de mogelijkheden die er zijn voor bedrijven.

Neefs wist te melden dat uit een recent FME-onderzoek onder 650 industriële mkb-bedrijven ook al niet een erg rooskleurig beeld naar voren komt. Maar liefst 72 procent verwacht te maken te krijgen met omzetverlies en 42 procent van de bedrijven verwacht dit jaar dat dit ook zal leiden tot liquiditeitsproblemen. Volgens Neefs is het vooral zorgelijk dat het grootste deel van de bedrijven het innovatiebudget niet verhoogd, of zelf laat krimpen. “Bij eerdere crises hebben we gezien dat de bedrijven die inzetten op innovatie juist een crisis weten te overleven. Wij proberen daarom overal te stimuleren dat deze innovatiebudgetten zoveel mogelijk overeind blijven.” Vanuit het TKI Watertechnologie wordt er ook ingezet op nieuwe innovatieprojecten met bedrijven en zijn er Innovatiemakelaars actief die bedrijven kunnen adviseren over het overdragen van technologie of de innovatie van hun producten, processen of diensten. Om zo innovatie te stimuleren vult Van der Meij aan.

Bierens van de RVO liet de diverse ondersteuningsmaatregelen zien waarmee bedrijven een steun in de rug kunnen krijgen. Zo is er onder andere geld voor het inhuren van een externe adviseur, om te helpen een nieuwe koers voor het bedrijven te bepalen op internationale markten. Verder zijn er specifieke regelingen voor innovatieprojecten in Europa, maar ook in India en Singapore, aldus Bierens.

Verduurzamen

Aan de hand van digitale technieken kon er tijdens het Webinar live worden gestemd op stellingen en vragen. Daaruit bleek onder andere dat bijna de helft van de deelnemers de crisis ook ziet als een kans om te verduurzamen. Uit de enquête blijkt dat een groot deel van de bedrijven behoefte heeft aan online Webinars en soortgelijke events, om kennis uit te wisselen en te netwerken. Ook uit de enquête blijkt dat duurzaam ondernemen en circulaire economie als een kans wordt gezien voor de toekomst. De bedrijven geven in de enquête aan dat ze online werken en (deels) thuiswerken zien als de nieuwe manier van werken.