PB International bundelt krachten in Aquatiem

De kwaliteit van het drinkwater in gebouwen wordt door diverse gespecialiseerde bedrijven gemonitord en verbeterd, schoon en veilig water wordt hiermee veiliggesteld.

Aan boord van schepen wordt niet dezelfde kwaliteit drinkwater verkregen. De oorzaken en risico’s zijn vaak niet in beeld en worden onvoldoende vastgelegd. Vervuilde drinkwatertanks en boilers verslechtert de waterkwaliteit, consumeren van dit drinkwater brengt de nodige risico’s met zich mee.

Dit moet en kan beter, daarom werd onlangs (op Wereld Waterdag) Aquatiem gelanceerd. Aquatiem is het nieuwste concept op het gebied van (drink)waterveiligheid en waterduurzaamheid. Drinkwater van de hoogste kwaliteit, niet uit vervuilende single-use plastic flessen maar direct uit de tap. Dit initiatief is ontstaan door gebundelde krachten van Aquraat, Water Alliance lid PB International en KRNWTR+. Dit aangevuld met ervaren contractpartners Aquador en Analyselab heeft de klant slechts één aanspreekpunt voor de volledige waterveiligheid aan boord van vaartuigen.
(tekst gaat verder onder afbeelding)

Nadat de risico’s zijn vastgesteld en vervuilde tanks en boilers zijn gereinigd, wordt met behulp van Ultrafiltratie gezorgd dat de waterkwaliteit structureel wordt geoptimaliseerd. Sediment, bacteriën en virussen (Legionella, E.coli en Enterococcen) worden dankzij membraanfiltratie verwijderd.  Geen ongewenste toevoegingen aan het water, met ultrafiltratie worden enkel de schadelijke en ongewenste delen gescheiden.

Om de waterkwaliteit van het hoogste niveau te kunnen blijven borgen, worden jaarlijks de keerkleppen gecontroleerd en microbiologische watermonsters genomen en geanalyseerd. Gebundelde krachten voor gemak en maximale veiligheid aan boord van elke schip!

Meer informatie vind u op de website van Aquatiem.

Bron: PB International