Adviesloket economische veiligheid: ja of nee?

Het Ministerie van Economische Zaken (EZK) inventariseert of er bij het bedrijfsleven behoefte is aan een adviesloket economische veiligheid dat hulp biedt bij vragen over internationale samenwerking, nationale veiligheid en het beleid van de Rijksoverheid op dit terrein. Te denken valt aan vragen omtrent intellectueel eigendom, het opzetten van een buitenlandse dochter, buitenlandse reizen of een fusie of overname.

De inventarisatie richt zich op bedrijven die actief zijn in vitale sectoren, en/of beschikken over sensitieve technologie en internationaal actief zijn of willen worden. Zie ook de begeleidende brief van Focco Vijselaar (Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Industriebeleid, Ministerie van EZK) met meer achtergrondinformatie over deze opdracht. 

Bij de TKI’s zijn een groot aantal bedrijven aangesloten waar mogelijk vragen spelen rondom economische veiligheid. Namens RVO vragen wij u om deze enquête in te vullen en uw mening te geven.

Met de resultaten van de enquête wordt een inschatting gemaakt of een adviesloket economische veiligheid meerwaarde heeft voor bedrijven en hoe het loket zou moeten worden ingericht. De enquête is vrijwillig en volledig anoniem (niet herleidbaar naar individuele bedrijven en/of personen).

U kunt de enquête starten door op deze link te klikken of het volgende adres in uw browser te plakken: https://rvo.survalyzer.eu/economischeveiligheid

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10-15 minuten.

U kunt de enquête tot 7 april 2022 invullen. RVO ziet uw antwoorden graag tegemoet!

Mocht u vragen hebben over de enquête, contacteer dan Laura Platenkamp, RVO (via teamiris@rvo.nl).

Privacybeleid en rechten
RVO gebruikt het privacybeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In de privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met de AVG. U vindt bijvoorbeeld informatie over de verwerking, uitwisseling en bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Ook kunt u lezen welke rechten u heeft. U heeft verschillende rechten onder de AVG, zoals het recht op inzage of rectificatie. Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken of wilt u dat wij een aanpassing doen in uw geregistreerde persoonsgegevens? Dan kunt u via mijn.rvo.nl een AVG-verzoek indienen.