Het klimaat verandert en langzaamaan worden de Nederlandse steden en gemeenten klimaatadaptiever ingericht om beter weerbaar te worden tegen piekbuien, droogte, bodemdaling en de kans op overstromingen.

Deze verandering gaat niet vanzelf én er ontstaan nieuwe kansen voor slimmere watertechnologie. In deze sessie presenteert Tim van de Staaij de ontwikkelingen rond de klimaatadaptieve stad, de lopende programma’s en de specifieke kansen voor nieuwe watertechnologie. Kleinschaligere, decentrale zuiveringen dichter bij de bewoners, hergebruik van water in stedelijke productieprocessen, aquaducten om regenwater door de stad te transporteren en lokale bedrijvigheid te stimuleren, inpandige recirculatie, warmte- en energieterugwinning; waar liggen de kansen en concrete plekken om met watertechnologie in te haken? En tegelijk; hoe kunnen we innovatie een stapje dichter bij de praktijk helpen?

Sprekers

Tim van de Staaij- NWP

Tim van Staaij staat voor een molen

Tim is vanaf de start van Rotterdam Climate Resilience betrokken geweest bij alle stedelijk verandering processen voor de klimaatadaptieve stad Rotterdam (nu hoststad van Global Center on Climate Adaptation) en nog steeds betrokken bij veel innovatieprojecten in de stad. Momenteel vanuit NWP liaison richting Global Urban Resilience.

John van de Wetering – Blue Innovations B.V. – Rainflower

Mathijs de Vries – Movares – RainRoad

Johan Bel – Waterfabriek – Drop2Drink

Sabine Stuiver – Hydraloop