Water Alliance brengt rapport uit over economische betekenis van de Noord- Nederlandse watertechnologiesector

Watertechnologie wordt gezien als een belangrijke groeisector voor het noorden, vooral vanwege de kansen die er liggen op het vlak van innovatie en export. Wereldwijd is er een enorme vraag naar schoon water en naar slimme oplossingen voor afvalwater. Het rapport verkent de economische betekenis in termen van omzet, export, innovatie, banen en arbeidsmarkt. Daarbij worden ook trends en kansen voor de toekomst aangegeven.
De watertechnologiesector betreft bedrijven die zich op een of andere manier bezig houden met behandeling, bewerking of monitoring van water. Het gaat onder meer om drinkwatervoorziening, afvalwaterzuivering en water voor industrieel gebruik. Omdat er geen standaard statistieken bestaan van de sector, is veel van de informatie in het rapport via een enqu