Tweede Kamer vraagt om concrete maatregelen verbeteren waterkwaliteit

Tijdens het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer op 17 november, was er behalve voor het Deltaprogramma ook veel aandacht voor zoetwater en waterkwaliteit. Vewin is er verheugd over dat bijna alle aanwezige woordvoerders het belang van goede waterkwaliteit voor nu en de toekomst onderstrepen, onder andere door een aantal moties op dit onderwerp in te dienen. Dat betekent volgens Vewin dat naast de terecht grote aandacht voor waterkwantiteit en infrastructuur ook waterkwaliteit nu volop de aandacht heeft.