Schrijf nu in: vernieuwing en verjonging via YEP Programmes!

Tot 3 juli kunt u een projectvoorstel indienen voor de inzet van een Young Expert op uw internationale water- en/of agrofoodproject! Dit is de laatste ronde waarin voorstellen voor de inzet van een Young Expert voor twee jaar kunnen worden goedgekeurd.

Vanaf de volgende deadline op 1 november kunnen alleen nog voorstellen voor éénjarige inzet worden ingediend. Inmiddels werkt organisator NWP hard aan de continuering en uitbreiding van YEP Programmes, waardoor op termijn hopelijk ook weer contracten voor 2-jarige inzet kunnen worden goedgekeurd.

Meer informatie over het proces rond het indienen van projectvoorstellen vindt u op de website: www.yepprogrammes.com.