In de loopbaan van Van der Meer spelen de begrippen water, innovatie en membraantechniek continu een belangrijke rol. Als procestechnologisch ingenieur was hij sinds 1992 in dienst bij drinkwaterbedrijf Vitens. Daar maakte hij vanaf juni 2009 deel uit van de directie, met bedrijfsvoering en watertechnologie in zijn portefeuille.

Vanaf februari 2012 is Van der Meer directeur van drinkwaterbedrijf Oasen. Naast al zijn managementfuncties bleef Van der Meer actief onderzoek doen. In 2003 promoveerde hij in de Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en van 2005 tot 2011 was hij als deeltijdhoogleraar Membrane Process Technology verbonden aan de Universiteit Twente. Van 2011 tot 2016 was hij deeltijdhoogleraar Innovatieve Waterzuiveringsprocessen bij de Technische Universiteit Delft en sinds 2016 is hij deeltijdhoogleraar bij de Universiteit Twente en bekleedt hij de leerstoel ‘Membrane Technology and Engineering for Water Purification’.

Top Team

Walter van der Meer is lid van Top Team Water & Maritiem van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en voorzitter van het Top Team Watertechnologie. Daarnaast is hij lid van de Nederlands Academy of Technology and Innovation [AcTI], bestuurslid van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland [Vewin] en aandeelhouder van KWR Water Research Institute.

 

 

http://linkedin.com/in/waltervandermeer