Eerste Sand-Cycle installatie in Zweden!

In 2019 is Brightwork een samenwerking aangegaan met Nordic Water. Beide partijen plukken de vruchten van hun samenwerking. In Duitsland en Nederland zijn de eerste Sand-Cycle modules reeds operationeel en onlangs is daar een unit aan toegevoegd in Zweden: op de Stengården rioolwaterzuivering (STW) in Simrishamn.

Medicijnrestverwijdering

Deze communale zuivering betreft een hotspot installatie in Zweden, waar sinds 2014 onderzoek naar medicijnrestverwijdering plaatsvindt. Op dit moment wordt een serie van technieken toegepast welke het effluent van de STW dusdanig moeten zuiveren dat het geschikt is voor infiltratie in de bodem.

Actueel thema

Onderzoek naar medicijnrestverwijdering is in Nederland ook een actueel thema. Brightwork voert via verschillende projecten onderzoek uit naar deze toepassing. Een voorbeeld is het lopende onderzoek op de demosite bij RWZI Leeuwarden, waar samen met Lamp-Ion en Water Waves een combinatie van zandfiltratie, uv-c en ultrasound wordt onderzocht.