De inschrijving voor de WIS Award 2017 is inmiddels gesloten. Hieronder stellen we de bijzondere innovaties van de zeven deelnemers aan de WIS-Award 2017 aan u voor. De eerste pitch vindt plaats op het Wetsus Congres op 3 oktober. Hier strijden de kandidaten voor de zogenaamde publieksprijs. Tijdens het WaterLink Symposium op donderdag 26 januari 2017 gaan we echt los en kan er de felbegeerde WIS Award gewonnen worden!

1. Concentrating Milk- Wafilin Systems

wafilinOngeveer 20.000 melkveehouders in Nederland produceren melk momenteel voornamelijk als bulkproduct. Maar specialisatie in gedeeltelijke voorbewerking van melk op het melkveebedrijf komt in Nederland niet voor. Er zijn verschillende redenen om naar de mogelijkheden van gedeeltelijke voorbewerking van de melk te kijken, zoals het indikken van rauwe melk. Wafilin Systems heeft een gepatenteerd compact membraansysteem ontwikkeld welke melk op de boerderij indikt, met behoud van de melk kwaliteit en componenten. Zowel voor veehouders als voor verwerkers zijn er grote voordelen te behalen wanneer de melk op de boerderij met dit systeem wordt behandeld. Voordelen zoals reductie van melktransport (50%), minder koelen op de boerderij en hergebruik van water behoren tot de mogelijkheden.

Het membraansysteem ‘ontwatert’ de melk direct achter de melkrobot. 50% van het totale volume wordt in de vorm van water onttrokken uit de melk. Hierdoor blijft er geconcentreerde melk over en produceert de boer puur water. Dit water is voor veel eindproducten ook niet nodig (kaas, yoghurt, melkpoeder) maar wordt wel aangeleverd bij de zuivelverwerkers. Door de melk op de boerderij te behandelen, voordat het gekoeld is hoeft de boer nog maar de helft van de melk te koelen en kan hij het water hergebruiken op de boerderij. Vervolgens hoeft men minder melk te transporteren en te verwerken. Wat een kosten en energiebesparing oplevert voor de gehele zuivelketen.

Waarom moet Concentrating Milk de WIS Award 2017 winnen

Het betreft hier een innovatie die nog niet eerder is toegepast binnen deze industrie. Het systeem is ontwikkeld en heeft zich bewezen. De ontwikkeling moet getoond worden aan de zuivelindustrie en behoeft daarom promotie. Als kleine bv met grote ambities zou een ondersteuning middels promotionele activiteiten enorm helpen bij het in de markt zetten van deze unieke technologie. De prijs die is verbonden aan de WIS Award kan daarom ook niet op een beter moment komen voor dit project en zou een zeer welkome bijdrage leveren aan onze ambities, aangaande deze ontwikkeling.


2. i-DOSE – Nijhuis Industries

i-dose-cabinet-nijhuis-industriesHedendaagse doseersystemen bij waterzuiveringen zijn afgesteld op handverstelbare doseerinstellingen wat van tijd tot tijd resulteert in overdosering en onderdosering van chemicaliën. Het dagelijks bijstellen van de chemiedosering kost tijd en hierbij is ook kennis en kunde nodig van het proces en het type water om dit op een effectieve manier te realiseren. Nijhuis Industries heeft in eigen beheer de i-DOSE ontwikkeld, welke automatisch monsterinname, analyse, meet en regel activiteiten combineert tot één intelligent systeem. De i-DOSE analyzer stelt zichzelf in op de actuele vervuilingswaarde en maakt gebruik van de aanwezige pH meter, doseerpompen en PLC (S7 protocol). Op deze manier worden operationele (met name chemicaliën) kosten fors verminderd, wordt het proces geoptimaliseerd, geeft het inzicht in het productieproces en zal het waterzuiveringen verder verduurzamen. De i-DOSE zorgt ervoor dat waterzuiveringen op een effectieve wijze met chemicaliën om gaan.

Waarom moet de i-Dose de WIS Award 2017 winnen?

De i-DOSE is een oplossing voor zowel nieuwe als bestaande waterzuiveringen met fluctuerende vervuiling in het afvalwater. Dit is met name interessant voor de vlees- en zuivelindustrie als voorzuivering, echter kan het ook ingezet worden in andere industrieën. De i-DOSE is vorig jaar voor de eerste keer succesvol geïnstalleerd bij een kalverenslachterij in Nederland en is in dit jaar al meerdere keren internationaal opdracht geworden. In de nabije toekomst zal de filosofie van de i-DOSE dienen als een optimalisering van meet- en regelpunten binnen waterzuiveringen waarbij chemicaliëndosering en automatisering inachtneming worden gehouden.


3. Procrate – Dutch Water Tech

Oeverplanten en ondergedoken waterplanten hebben een positief effect op de waterkwaliteit. Ze slaan nutriënten op, voegen zuurstof toe en zorgen voor helder water. Helaas staan ze ook op het menu van watervogels en vissen waardoor jonge aanplant wordt opgegeten. De waterpartij wordt gekoloniseerd door algen, blauwalgen en flab. Het inzetten van onze speciaal ontworpen biopolymeer kratstructuren biedt een oplossing. Waterplanten kunnen zich ongestoord ontwikkelen doordat de kwetsbare jonge loten beschermd worden. De 100% biologisch afbreekbare structuren worden binnen een aantal jaar volledig afgebroken en hoeven dus niet verwijderd te worden. De planten zijn na deze tijd sterk en talrijk genoeg om te overleven.

De modulaire opbouw van de kratstructuren maakt dat ze in vrijwel elk soort waterpartij in te zetten zijn. Voor zowel oeverplanten als ondergedoken waterplanten. Ook maatwerk is hierdoor mogelijk.
Naast deze kratstructuren verzorgen we de levering en aanplant van oeverplanten en ondergedoken waterplanten. Ook diverse rode lijst soorten zijn leverbaar, waarmee de KRW doelstellingen binnen handbereik komen.

Waarom moet Procrate de WIS Award 2017 winnen?

Procrate is innovatief, eenvoudig van opzet maar zeer effectief. Het is 100% duurzaam door het gebruik van in het milieu afbreekbaar biopolymeer. Daarnaast faciliteert het een biologische aanpak van problemen die voorkomen bij o.a. stedelijk water.


4. Aquacolor Sensor – Aquacolor Sensor B.V.

aquacolor_sensorDe Aquacolor Sensor is een spectrofotometrische sensor om op een duurzame manier de kwaliteit en veiligheid van (drink)water te waarborgen. De sensor is inline, meet real-time de waterkwaliteit en geeft een alarmmelding of stuurt direct waterzuiveringsapparatuur zoals pompen, spoelmachines en filters aan. Dit bespaart water, energie, onderhoud en chemicalien. De Aquacolor Sensor is breed inzetbaar en toch betaalbaar. Dit komt omdat onze sensor, in tegenstelling tot de meeste andere sensors op de markt, standaard is uitgerust met een modern open source systeem voor het aansturen van apparatuur en het meten op afstand (telemetrie). Hierdoor is onze sensors compatibel met alle gangbare systemen en kan op afstand worden ingelogd op de sensor. De sensor kan zo worden ingesteld en de data kunnen worden ingezien en gedownload.

Waarom moet de Aquacolor Sensor de WIS Award 2017 winnen?

Omdat het:
– Een geavanceerd en toch robuuste inline sensor is.
– Betaalbaar is.
– Een breed toepassingsgebied heeft.
– A la IoT (Internet of Things) online configureerbaar en uitleesbaar is door de klant.
– Open source is en daarmee compatibel met alle gangbare systemen.
– Niet alleen meet maar ook apparatuur bestuurt.
– De ontwikkelaars een unieke combinatie zijn (een technisch expert met procestechnologische ervaring en een innovatieve pluimveehouder met twee rechterhanden).
Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om van de Aquacolor Sensor een succesvol product te maken.


5. LevelTrack 1 LoRa datalogger – I-Real

lora-loggerI-Real heeft een datalogger ontwikkeld die communiceert via LoRaWAN technologie; de LevelTrack 1. Deze datalogger is geschikt voor niveaumetingen voor onder andere grondwater en oppervlaktewater monitoring. Door gebruik te maken van LoRa hebben gebruikers lagere communicatiekosten in vergelijking met traditionele communicatieverbindingen. Door gebruik te maken van een privaat of het publieke LoRa netwerk is de gebruiker altijd gewaarborgd van een goed bereik. Hierdoor is de Leveltrack LoRa datalogger op locaties in te zetten waar momenteel onvoldoende of geen GPRS/GSM dekking is. Organisaties die gebruik maken van de Leveltrack LoRa data logger kunnen tot wel 25% kosten besparen ten opzichte van 3G dataloggers.

LoRaWAN, wat staat voor Long Range Wide Area Network. LoRa maakt gebruik van lage frequentie golven, wat het geschikt maakt voor langeafstandscommunicatie met weinig vermogen (Low Power).
Bouke Siebenga, algemeen directeur van I-Real, legt het innovatieve concept van deze logger verder uit: “De Leveltrack LoRa logger kan communiceren met zowel een provider (publiek) LoRa netwerk, als een privaat netwerk. De nieuwe LoRa communicatietechnologie zorgt ervoor dat data over lange afstanden verstuurd kan worden. Met de Leveltrack datalogger garanderen we dat het mogelijk is om telemetrisch te communiceren met objecten in het veld. Doordat LoRaWAN weinig energie verbruikt, gaat de batterij van de LevelTrack beduidend langer mee. Hierdoor is ook minder onderhoud nodig.”

Waarom moet de LevelTrack 1 LoRa datalogger de WIS Award 2017 winnen?

De Leveltrack is gebaseerd op ‘proven technology’; De logger is doorontwikkeld en heeft zich bewezen in de markt.
Met de LevelTrack 1 dragen overheden bij aan de afspraken vanuit het bestuursakkoord water; goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte. Organisaties die gebruik maken van de LevelTrack LoRa data logger kunnen tot wel 25% kosten besparen ten opzichte van 3G dataloggers. De beheerder is gegarandeerd van betrouwbare meetdata, ook op plekken waar dit voorheen onmogelijk was. Hierdoor draagt de Leveltrack bij aan een veiliger omgeving, met droge voeten voor inwoners.


6. Sand-Cycle – Brightwork BV en RWB Special Products BV

sand-cycleDe prestaties van waterzuiveringen zijn steeds vaker kritisch. Aangescherpte eisen, variërende condities van het voedingswater (debieten, concentraties) vragen om flexibele zuiveringsconcepten. Continue zandfilters worden wereldwijd toegepast voor waterbehandeling en afvalwaterzuivering. Uniek eraan is dat het filtratieproces tegelijk met het spoelproces plaatsvindt zonder onderbrekingen. Het filter is geschikt voor het afscheiden van hoge concentraties zwevende stoffen, maar ook voor biologische en chemische omzettingsprocessen. Het blijkt zeer efficiënt om onder wisselende omstandigheden goede rendementen te halen.

De eenvoud van dit filtratieconcept blijkt ook een valkuil. Té weinig aandacht voor de dagelijkse bedrijfsvoering leidt tot verminderde zuiveringsprestaties, onverwachte uitval en meer energie- en chemicaliënverbruik.
Onze vinding speelt hierop in en is gebaseerd op RFID (radio frequency identification) technologie, bekend van toepassingen in de medische wereld en in het dagelijkse leven, zoals tags voor identificatie van vee.
Sand-Cycle volgt het bewegingspatroon van zandkorrels, waarmee we vaststellen of het filter goed functioneert. De signalen worden automatisch doorgestuurd naar onze dataserver ter verwerking. Het resultaat is direct beschikbaar voor de bedrijfsvoerder: in de vorm van dashboards, met alarmmeldingen en instructies voor procesaanpassingen. Sand-Cycle vormt daarmee de basis van een optimale filterregeling met de beste zuiveringsprestatie.

Waarom moet Sand Cycle de WIS Award 2017 winnen?

Onze innovatie is een mooi voorbeeld is van een cross-over tussen een technologie, die o.a. in de medische wereld wordt ingezet, en de watertechnologie. Daarnaast hebben we aangetoond dat Sand-Cycle werkt bij onze eerste klanten, waaronder Wetterskip Fryslan op de RWZI Franeker. Samen met de bedrijfsvoerders komen we tot de conclusie dat Sand-Cycle de voordelen oplevert, die we voor ogen hadden. De enthousiaste reacties versterken ons gevoel dat we iets ontwikkeld hebben waar de klant op zat te wachten. Het winnen van de WIS Award 2017 – in een internationale setting – zou ons fantastisch helpen om Sand-Cycle op de markt te zetten.


7. ReCell- KNN Cellulose

Recell® is een eco-efficiente cellulosegrondstof voor de bouw, civiele sector en de chemische industrie. Van Recell wordt bijvoorbeeld cellulose-isolatie en bio-ethanol gemaakt. Recell® is een duurzame grondstof: het is biobased, maar concurreert niet met voedselproductie. Dit in tegenstelling tot vele andere biobased bronnen. Recell® is een economisch concurrerende grondstof: het wordt geproduceerd uit regionaal beschikbare bronnen als luierrecycling, rioolwaterzuiveringen en de papierindustrie. Daardoor is het (ook) economisch een aantrekkelijke grondstof. Recell® wordt vanuit rioolwaterzuiveringen geproduceerd met Cellvation®, een technologie-jointverture van KNN Cellulose en partners.

De eerste markt voor Recell is de civiele industrie. Tot 10.000 ton /jaar wordt hier de komende jaren in vermarkt. De recent opgeleverde fietssnelweg tussen Leeuwarden en Stiens betreft de eerste commerciële toepassing van Recell® in een civiele toepassing. De totale Recell®-markt voor bouw en civiel bedraagt zo 200.000 ton/jaar in Nederland. In de komende jaren gaat de chemische industrie massaal op zoek naar duurzame aardolievervangers. Voor Recell® betekent dat een markt alleen al in Nederland van zo’n € 400 mln/jaar op basis van grondstof voor industriële suikers. Daarvan wordt bijvoorbeeld bio-ethanol of bioplastics gemaakt.

Waarom moet Recell® de WIS Award 2017 winnen?

Recell® heeft als grondstof fundamentele impact op de duurzaamheid van ons economisch systeem #biobased economy #circular economy. De WIS Award winnen betekent een belangrijke bijdrage in de bekendheid en verdere marketing rondom Recell® en de Cellvation®-technologie die daaraan gekoppeld is.