Regionale MIT-regeling voor Noord-Nederland

Doel van de regeling
Stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland door SNN_logo_payoffNIEUWhet subsidiëren van innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten.

Binnen de MIT-regeling Noord-Nederland is 4 miljoen beschikbaar.

Doelgroep
Innovatieve MKB-ondernemers die volgens het handelsregister een vestiging hebben in Noord-Nederland en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

Het project waarvoor u subsidie aanvraagt moet in ieder geval passen binnen:

  • Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord- Nederland en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA).

Opening MIT-regeling
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 19 mei, 9.00 uur. Het indienen van een aanvraag kan zowel digitaal als per post.

Nieuwe MKB-regeling
Het MIT wordt in Noord-Nederland in nauwe afstemming met het nieuwe OP EFRO uitgevoerd. Op dit moment werkt het SNN aan een tweede OP EFRO instrument (na de OP EFRO Tender 2015). Hoewel er nog niets vast ligt, ziet het er naar uit dat het tweede OP EFRO instrument een MKB regeling wordt voor met name kleinere onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Dit ter onderscheiding van de OP EFRO Tender waarvoor tot 1 mei 2015 aanvragen konden worden ingediend.

De verwachting is dat het instrument in het najaar 2015 open gaat voor aanvragen. Houdt voor meer informatie onze website in de gaten.

Meer informatie