Water Alliance presenteert het Water Tech Paviljoen

Industrial-Processing-2016Zoals men weet is water ontzettend belangrijk voor de procesindustrie. Tijdens Industrial Processing mag de aandacht voor waterprocessen op en rond de fabriek daarom niet ontbreken. Water Alliance heeft tijdens Industrial Processing een Water Tech Paviljoen gerealiseerd in hal 12, standnummer A100. Deze staat naast de Fabriek van de Toekomst. Op het Water  Tech Paviljoen zullen leveranciers uit de watertechnologie hun technologie en kennis tonen over hoe waterprocessen in de fabriek er uit kunnen zien. Deelnemers zijn: BWA BV, Stork Technical Services, Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw, Wafilin Systems B.V., WaterCampus Leeuwarden, CEW Centre of Expertise Water Technology, CIV Water, BLUE-tec BV, ATB Nederland.

Inschrijven kennissessies “Innovatieve watertechnologie in de industrial processing”

Op dinsdag 4 oktober zijn er tussen 14.00-16.00 een aantal kennissessies waarvoor u zich kan inschrijven.
Sprekers voor de sessie ‘Innovatieve watertechnologie in de industrial processing’ zijn:
• Jos van Dalfsen (namens Wafilin Systems) vertelt over melk indikken met membraanfiltratie
• Marit van Veen (namens BWA) vertelt over CellCap (fijnzeeftechniek voor industriële toepassingen)
• Wouter Burgraaf (namens IWC) vertelt over reinigingen en EHEDGE
• Christian Breuzel (namens aan de Stegge) vertelt over Organica (biologische waterzuivering)
• Länk Vaessen (namens CEW) onderwerp komt nog.

Registreren voor gratis toegang en de kennissessies kan via: Industrial Processing


Water Alliance & FedEC mini-symposium: Innovatieve watertechnologie voor de proces industrie
Dinsdag 4 oktober 2016

14:00
Water & energie besparen: Sluiten van kringlopen met een niet-thermisch oplossing.
Door Fons Pennartz, KWA

14:20

Beperkingen & Mogelijkheden van Reinigen met Water
Door Ir W.N.A. Burggraaf, Burggraaf & Partners B.V
Apparatuur waarmee levensmiddelen geproduceerd worden, moet voor aanvang niet alleen visueel schoon zijn maar ook gereinigd zijn tot op microbieel niveau.
Water is een belangrijke component in het reinigingsproces. Zomaar spuiten van water zonder kennis wat er echt gebeurd op microschaal kan leiden tot een verspilling van geld, tijd en energie. Wat is mogelijk en wat is de beperking van water, een korte blik in de wereld van reiniging.

14:40
Aan de Stegge en Organica; waterzuivering en groen imago gaan samen
Door Christian Beuzel, Aan de Stegge
ADS Water Solutions en Organica Water zijn een exclusieve samenwerking met elkaar aangegaan. Het Organica waterzuiveringsconcept biedt een veelzijdig en compleet antwoord op de actuele vraagstukken vanuit de markt zoals circulaire economie, duurzaamheid, kostenreductie en decentralisatie.
Het concept maakt gebruik van groei van biologisch slib op wortelstructuren, welke zijn ondergebracht in een volledig afgesloten, architectonisch ontworpen botanische tuin. Dit resulteert in een oplossing met een aanzienlijk kleinere footprint en substantiële lagere operationele kosten in vergelijking met conventionele systemen. Op deze manier is de zuivering een waterbelevingstuin die toegankelijk gemaakt kan worden en een bijdrage kan leveren aan de marketing en duurzame imago.

15:00
Afvalwaterzuivering kan beter
Door Marit van Veen, BWA
Afvalwaterzuivering gaat om reductie in kosten of om een verplichting vanwege vergunningen. Het gaat om veel geld, maar dan in de kostensfeer. Afvang van zwevende stof juist voordat het afvalwater geloosd wordt op de riolering of voordat het de eigen waterzuivering in stroomt kan een goede business case zijn. Toepassing van een BWA fijnzeef (filtratie ruw afvalwater zonder gebruik van chemicaliën) kan leiden tot een directe besparing in lozingskosten of tot een ontlasting van de achterliggende zuivering. Voorbeelden met ervaringsgetallen laten diverse mogelijkheden zien.

15:20
Toepassen van membraantechnologie in nieuwe marktsegmenten
Door Jos Van Dalfsen, Wafilin Systems
Wafilin Systems B.V. is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve membraantechnologie toegepast in met name food & beverage, zuivel en farmaceutische industrie. Met het leveren van doelmatige apparatuur voor het filtreren van vloeistoffen biedt Wafilin Systems BV, bedrijven een perfecte oplossing voor vloeistoffilterproblemen met als resultaat vaak grote besparingen op afvoer- en verbruikskosten. Wafilin Systems B.V. heeft op de testlocatie in het Waterapplicatiecentrum (WAC) te Leeuwarden diverse eigen testunits waarmee membraanonderzoek kan worden uitgevoerd met en voor de klant. Activiteiten bestaan verder uit het begeleiden van pilot projecten op bedrijfslocaties, consultancy, ontwerpen en engineering ten behoeve van de ontwikkeling van complete membraanfilterinstallaties.

16:00
Afsluitende woorden
Door Alex Berhitu, Water Alliance en Ron Ongenae, FedEC.

16:10
Borrel op het Waterpaviljoen


Inschrijven netwerkborrel dinsdag 4 oktober 16.00

Wij willen u graag uitnodigen voor de netwerkborrel op het Water Tech Paviljoen. U vindt ons in hal 12 van de Jaarbeurs Utrecht, standnummer A100.
Graag aanmelden  via info@wateralliance.nl

Water Tech Paviljoen
Water Tech Paviljoen

 

 

 

 


Overzicht bedrijven op het Water Tech Paviljoen

CIV Water
Samen met het onderwijs en met bedrijvenpartners in de watersector ontwikkelt CIV Water opleidingen voor regulier mbo-onderwijs én bedrijfsleven. Docenten en experts vanuit de praktijk ontwikkelen samen met u de gewenste opleiding op mbo-niveau. Wij bieden u (maatwerk)opleidingen op het gebied van:
– laboratoriumtechniek,
– watermanagement en –beheer,
– procestechniek.

Juist in de verbinding van deze “werelden” bieden wij toegevoegde waarde. De kennis die we opdoen in de samenwerking met bedrijven geeft bovendien input aan vernieuwingen in het onderwijsprogramma van reguliere mbo-opleidingen. Behalve het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen, voeren wij ook onderzoeksopdrachten voor u uit op mbo-niveau, vaak samen met het hbo.
Samenwerkende organisaties
CIV Water maakt deel uit van de doorlopende leerlijn van WaterCampus Leeuwarden, waarbij de doorstroming van mbo-hbo-wo centraal staat. CIV Water werkt samen met o.a.: Vitens, Wetterskip Fryslân, WLN, Waterschap Noorderzijlvest, CEW, Wetsus, Water Alliance, Waterapplicatiecentrum, Waterschap Rivierenland, Landustrie, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe, Kelstein en Waterstromen.
www.civwater.nl

CEW
Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) is hét kennis- en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Het CEW bundelt expertise van onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen. Wij zijn uw partner op het gebied van toegepast onderzoek, productontwikkeling en onderzoeksfaciliteiten. In uw opdracht werkt het CEW samen met studenten en kenniswerkers aan toegepast onderzoek en productontwikkeling. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een prototype of het opzetten van een pilot met het CEW versnelt u uw innovatiecyclus en verkort u de time to market. www.cew-leeuwarden.nl

Wij verrichten voor u onderzoek binnen de volgende thema’s:
• Waterbesparing en waterhergebruik
Water en energie
• Nutriënten en landbouw
• Watersysteem
• Industriewater
• Sensortechnologie

BWA
Met zowel bewezen als innovatieve technologie zijn wij in staat om voor een groot aantal milieuvraagstukken een passende oplossing te bieden. Hergebruik van afvalstoffen en nuttige inzet van laagwaardige energie staan hierin centraal. Door onderzoek en samenwerking zoeken wij naar nieuwe wegen om bestaande problemen op een meer duurzame en economische wijze op te lossen.
Wij zijn wereldwijd actief op de communale en industriële markt en richten ons voornamelijk op de behandeling van afvalwater, drink- en proceswater, biosolids, slib en andere vloeistof- of gasstromen. Scheiding en indikking van vaste- en vloeibare stoffen behoren tot onze kernactiviteiten. Met onze uitgebreide kennis en ervaring over (biologische) zuiveringsprocessen kunnen wij u behulpzaam zijn bij het ontwerpen of upgraden van uw gehele zuiveringsproces.

Stork Technical Services
Stork richt zich op het verbeteren en optimaliseren van asset integrity gedurende de gehele levenscyclus van assets van onze klanten. Wij doen dit voor klanten in de Olie & Gas, Chemie, Power en andere door assets gedreven sectoren. We streven ernaar om hun ONE partner te zijn voor het leven. We zijn ONE team dat ONE dienstenniveau aflevert aan onze klanten, van concept tot uitvoering. We bieden scala aan oplossingen en gespecialiseerde diensten op het gebied van asset management en onderhoud, waarbij we voortdurende streven naar het beperken van risico’s, het garanderen van veiligheid en het verbeteren van de milieuprestatie.

Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw
Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw is een multidisciplinair aannemersbedrijf waarbinnen de afdelingen Bouwkunde, Civiele techniek en Werktuigbouwkunde in één bv verenigd zijn. Onze organisatie beschikt over een breed pakket aan disciplines. Vanuit ons hoofdkantoor in Goor zijn wij in het hele land actief. Wij hebben stuk voor stuk vakmensen in dienst waar Aan de Stegge echt op kan bouwen. Niet alleen in de metaalwerkplaats, timmerfabriek, bekistingafdeling en materieeldienst, maar ook op onze eigen ondersteunende afdelingen als engineering, calculatie en werkvoorbereiding. Iedereen weet precies wat er van hem of haar verwacht wordt en wat een project vraagt. Teamwork staat dan ook hoog in het vaandel in onze plat gestructureerde organisatie.

Wafilin Systems B.V.
Wafilin Systems richt zich vooral op de toepassing van membraanfiltratie in de voedingsmiddelen- en proceswaterindustrie. Het bedrijf biedt ondersteuning bij het testen van applicaties, begeleiden van pilot projecten, consultancy, ontwerpen, engineering maar legt zich ook toe op productie van complete membraanfilterinstallaties.
Het leveren van doelmatige apparatuur voor het filtreren van vloeistoffen biedt bedrijven een perfecte oplossing voor vloeistoffilter- problemen met als resultaat vaak grote besparingen op afvoer- en verbruikskosten. Membraanfiltratie is uitermate geschikt voor het zuiveren en hergebruik van afvalwater of procesvloeistoffen bij bedrijfsactiviteiten.

WaterCampus Leeuwarden
WaterCampus Leeuwarden organiseert samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Zo ontstaat meerwaarde in innovatie, onderwijs en ondernemerschap van wereldniveau. Bovendien biedt WaterCampus unieke onderzoeksfaciliteiten en is het daarmee een ontmoetingsplaats van wetenschappers en bedrijven uit heel Europa.

BLUE – tec BV
Bruikbaar water, duurzame energie en terugwinning van grondstoffen zijn wereldwijd globale thema’s geworden. Dit is te wijten aan het gebrek aan schoon water, de noodzaak van regeneratieve energie, en de uitputting van grondstoffen. BLUE-tec biedt duurzame technologieën als oplossing voor deze opkomende problemen.

ATB Nederland
ATB Nederland bestaat uit drie bedrijven: ATB Nederland VOF, ATB Nederland services en ATB Nederland Beheer BV. De kiem van het bedrijf is gelegd in 1988 met de oprichting van Alltech Technisch Bureau. Het bedrijf levert componenten voor procestechnieken en afvalwaterzuivering. Een voorbeeld van een toepassing is dat bierbrouwerijen zonder chemicaliën en met minder water hun installaties kunnen reinigen.


Bezoek Wafilin Systems op de Fabriek van de Toekomst

Tegenover het Water Tech Paviljoen staat de Fabriek van de Toekomst. Alleen de meest in het oog springende technologische innovaties krijgen een plek op dit centrale demo-plein. Wafilin Systems (lid van Water Alliance) mag hier het compact prototype membraansysteem tonen. Dit systeem dikt melk, met behoud van de melk kwaliteit en componenten. Lees hier meer over de bedrijven en de techniek die op de Fabriek van de Toekomst staan.


Meer info over de vakbeurs vindt u hier: Industrial Processing

Deze cross-sectorale bijeenkomst tussen de watertechnologiesector en de processing industrie is mede mogelijk is gemaakt door het TKI Watertechnologie.ro_ez_logo_2_rgb_pos-op-wit_x_nl