Endress+Hauser NL voegt Teqwave MW totaal vaste stof meting toe aan leveringsprogramma

Endress+Hauser biedt met de Teqwave MW inline analyseparameters van totaal vaste stof, temperatuur en geleidbaarheid.

Technologie

De gebruikte technologie is microgolftransmissie waarbij het totaal gehalte vaste stof wordt bepaald met de transitietijd en de absorptie van de microgolven. Met beide parameters wordt de permittiviteit berekend die in het meetbereik een lineair verband heeft met het totaal gehalte vaste stof.

De Teqwave MW is toepasbaar in vele industrieën, onze focus hierbij is allereerst op:

  • Water / Afvalwater
  • Slibbehandelingsproces van afvalwaterzuiveringsinstallaties

Verbeteringen

Door de directe beschikbaarheid van het gehalte totaal vaste stof zijn de volgende procesverbeteringen mogelijk:

  • verbeterde fasescheiding
  • betere polymeerdosering
  • hogere opbrengst ontwaterd slib
  • hogere pompefficiëntie

Kortom; verbeter de duurzaamheid van de slibverwerking met deze technologie!

Bron: Endress + Hauser