Avebe realiseert forse CO2 reductie met energiebesparing door toepassing van membraanfiltratiesystemen van Wafilin Systems

Avebe en Wafilin Systems B.V. zijn gestart met de uitvoering van project Duurzaam Concentreren van Aardappelsap met Membranen (DUCAM). Op de productielocatie van Avebe in Ter Apelkanaal komen de DUCAM membraanfiltratiesystemen, waarmee een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik mogelijk gemaakt wordt, evenals een waterbesparing door het hergebruik van water uit de aardappel als proceswater. De aankondiging van dit innovatieve project werd gepresenteerd tijdens ‘The European Water Tech Week 2018’ in Leeuwarden.

Avebe investeert in duurzaamheid 
Avebe heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De aardappelzetmeelcoöperatie heeft de afgelopen jaren onder meer geïnvesteerd in het verduurzamen van hun productieproces. Bij de verwerking van de zetmeelaardappelen is het winnen van het aardappeleiwit uit het aardappelsap en de verdere verwerking van het aardappelsap een energie-intensief proces. Avebe wil dit energieverbruik graag omlaag brengen. Het indikken van het aardappelsap met membranen bleek dé kostenbesparende mogelijkheid te zijn, resulterend in een vermindering van de CO2 emissie met 13.000 ton/jaar. Daarnaast wordt bespaard op het gebruik van bedrijfswater doordat via het membraanproces water uit de aardappel gebruikt kan worden als proceswater.

Wafilin Systems B.V. deelt ambitie Avebe
Erik Koops, director investment development & portfolio management van Avebe zocht contact met Harry van Dalfsen van Wafilin Systems B.V. Het innovatieve bedrijf op de WaterCampus in Leeuwarden staat bekend om haar baanbrekende werk in membraanfiltratie. Wafilin Systems won in 2017 de WIS Award (Water Alliance Innovation & Stimulation Award) met de innovatie ‘indikking van melk’. De partners Avebe en Wafilin Systems B.V. zijn aan elkaar gewaagd als het gaat om het bijdragen aan duurzame en innovatieve initiatieven in verschillende industrieën. Henk Schonewille, CEO van Wafilin Systems B.V. geeft aan: ‘Wij realiseren unieke en rendabele membraanfiltratie oplossingen in de wereld van morgen’. Het bedrijf uit het Noorden is koploper op dit terrein. De gesprekken hebben geleid tot deze vruchtbare samenwerking.

Duurzaam Concentreren van Aardappelvruchtwater met Membranen
In 2014 werd een pilotonderzoek gestart naar de toepassing van membraantechnologie voor het concentreren van aardappelvruchtwater. Het onderzoek was onderdeel van het SNN project “Duurzaam en kostenefficiënt productieproces voor zetmeel (derivaten).”
Een haalbaarheidsstudie naar een full-scale installatie heeft geresulteerd in groen licht voor het project DUCAM. Een project dat naar verwachting in de tweede helft van 2019 operationeel zal zijn.

Samenwerking met Topsector Energie
Het project DUCAM realiseert energiebesparende processtappen die zijn toegevoegd aan het bestaande productieproces van Avebe. De innovatie waarmee energie wordt bespaard  en waardevolle grondstoffen uit de aardappel worden gewonnen, is medegefinancierd door de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), onderdeel van de Topsector Energie.