Van dienstongeschikt naar watergeschikt – DLIW en Defensie werken samen aan nieuwe kansen voor onze militairen

Bij Defensie raken jaarlijks 350 – 400 mensen dienstongeschikt. Dit betekent dat militairen om fysieke, psychische of sociale redenen niet meer inzetbaar zijn in hun huidige functie bij Defensie. Via een Social Impact Bond worden deze militairen de komende jaren begeleidt naar een baan in de burgermaatschappij.

Ongeveer de helft van de militairen die uitstromen bij Defensie hebben een technisch profiel. In de watersector is de vraag naar technisch personeel groot. Een deel van deze personeelsvraag kan ingevuld worden met collega’s afkomstig uit Defensie. Delta Learning in Water (DLIW) faciliteert dit proces.

Het proces verloopt in 5 stappen:
– Stap 1: Defensie en haar militairen inzicht geven in de mogelijkheden die de watersector biedt;
– Stap 2: inzicht krijgen in de competenties van de militairen en een juiste match maken met organisaties in de watersector;
– Stap 3: het verzorgen van een introductiecursus voor de kandidaten die aan de slag gaan in de watersector
– Stap 4: de kandidaten gaan, onder leiding van een interne coach en een externe jobcoach aan de slag in de sector. Waar nodig worden nog additionele opleidingen georganiseerd.
– Stap 5: van dienstongeschikt naar watergeschikt. Indien zowel de organisatie als de militair enthousiast zijn, kan de definitieve stap gezet worden van Defensie naar de watersector.

De overall coördinatie van de SIB is in handen van de Future Groep (FG). FG heeft DLIW gevraagd om de partner te zijn voor de watersector. DLIW werkt al sinds 2011 voor diverse waterschappen en drinkwaterbedrijven aan bijzondere oplossingen om het delen van kennis tussen organisaties en de instroom van nieuw personeel en behoud van bestaand personeel te verhogen. Hierbij is bijzondere aandacht voor zij-instromers, ouder personeel en jonge talenten. Deze groepen kunnen namelijk het verschil maken. Het CIV Water ondersteunt DLIW bij het verzorgen van de introductiecursus.

Meer weten?

Ga naar www.deltalearninginwater.nl/defensie of bel Ronald Wielinga op 06 – 121 38 876