Kansen voor water- en milieutechniek in China! Succesvol verkopen – 20 mei 2016 – WTC Business Academy

De snelle economische opkomst van China heeft zijn tol geëist op de kwaliteit van het water, waardoor inmiddels ruim 60% van het water in China te vervuild is om drinkwater te produceren. Ook de luchtvervuiling

Bekijk hier het volledige programma
Bekijk hier het volledige programma

heeft schrikbarende vormen aangenomen, met naar schatting 1,6 miljoen doden per jaar – 4400 per dag – als gevolg.

Strengere regelgeving en handhaving zorgen ervoor dat bedrijven technologie nodig hebben om hun vervuiling te beperken. De focus van de overheid ligt op dit moment sterk op het gebied van industrieel watergebruik, water hergebruik, solid waste management en luchtzuivering. Aangezien goede lokale technologie vaak niet voorhanden is liggen hier grote kansen voor Nederlandse producenten op deze gebieden.

Dit WTC Business Academy programma wordt inhoudelijk met experts van Launchfactory 88 neergezet en wordt ondersteund door de Water Alliance.

Zie voor het programma, aanmelden en achtergrond informatie: http://www.wtcbusinessacademy.com/water-en-milieutechniek-in-china

Water Alliance, Launch Factory, WTC