Jantienne van der Meij en Anne Mathilde Hummelen directeur TKI Watertechnologie

Met ingang van 1 januari 2020 vervullen Jantienne van der Meij-Kranendonk (WaterCampus) en Anne Mathilde Hummelen (KWR) in duo de rol van directeur voor het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie.

De TKI-directeur is een centraal coördinatiepunt dat het gezicht is naar en contacten onderhoudt met de Topsector Water & Maritiem, departementen, kennisinstellingen, bedrijven, eindgebruikers, andere topsectoren en TKI’s. Daarnaast organiseert zij cross-sectorale activiteiten, is aanspreekpunt voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en creëert zij samen met de Programmaraad van het TKI overzicht over het werkveld en watertechnologie-gerelateerde onderzoeksactiviteiten.

Water is een belangrijke drager van duurzaamheid en welvaart. Nederland heeft wereldwijd een sterke kennispositie en belangrijke kennisinfrastructuur in watertechnologie en de internationale markt voor watertechnologie groeit. Watertechnologie onderzoek en innovaties kunnen in Nederland en wereldwijd een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen, zoals voldoende schoon en veilig water, duurzame voedselvoorziening, energietransitie, klimaatverandering en de circulaire economie.

Missiegedreven beleid

In 2019 heeft de overheid op vier maatschappelijke thema’s concrete missies vastgesteld voor een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland. Jantienne van der Meij: “Het realiseren van deze missies vraagt om samenwerking over de grenzen van topsectoren en TKI’s heen. De samenwerking met andere departementen en topsectoren in het missiegedreven topsectorenbeleid past goed bij de watertechnologiesector en kan leiden tot veel nieuwe kansen: afstemmen van onderzoek, nieuwe opdrachtgevers en toepassingsgebieden, samenwerking met regio’s rond toepassingen.”

Gegeven deze ontwikkelingen heeft het bestuur van het TKI Watertechnologie besloten om – naar analogie van andere TKI’s – met ingang van 1 januari 2020 de rol TKI-directeur in te stellen voor Watertechnologie. Jantienne van der Meij-Kranendonk en Anne Mathilde Hummelen zullen gezamenlijk deze rol invullen, naast hun andere werkzaamheden voor TKI Watertechnologie en hun moederorganisaties respectievelijk WaterCampus en KWR Water Research Institute.

Speerpunten 2020

Anne Mathilde Hummelen: “De watertechnologiesector heeft een sterk ‘enabling’ karakter en werkt al veel samen met andere sectoren die ook belang hebben bij voldoende en schoon water. Ons speerpunt voor 2020 is om die cross-sectorale samenwerking naar fase 2.0 te brengen door zowel in de kennisontwikkeling als de toepassing samen op te trekken.” Concreet doen ze dat door de watertechnologiesector aan tafel te brengen bij de verschillende relevante Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s, vooral op het vlak van Landbouw, water en voedsel, Circulaire Economie en Energie. Dit leidt tot meer samenwerkingsprojecten en kansen voor onderzoeksorganisaties en bedrijfsleven om met wateroplossingen bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen. Uiteindelijk gaat het erom dat die kennis en oplossingen worden gebruikt en de maatschappij daar beter van wordt. Valorisatie is daarom ook een belangrijk speerpunt.

Jantienne van der Meij-Kranendonk

Jantienne van der Meij-Kranendonk werkt als Liaison officer bij WaterCampus Leeuwarden (Wetsus, Water Alliance en Centre of Expertise Watertechnology). Sinds 2018 coördineert ze de werkzaamheden van de Water Alliance binnen de WaterCoalitie NL voor TKI Watertechnologie en sinds 2019 maakt ze deel uit van de Programmaraad van de TKI Watertechnologie. Ze is daarnaast bestuurslid van de stichting Wetskills. Daarvoor heeft ze bij de TU Delft en voor RVO.nl gewerkt (oa als Innovatie Attaché in Washington, DC USA) op watertechnologie, duurzame energie en circulaire economie onderwerpen.

Anne Mathilde Hummelen

Anne Mathilde Hummelen is bij KWR programmamanager van het Bedrijfstakonderzoek, het collectieve onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en het Vlaamse De Watergroep. Sinds 2014 vervult zij de rol van ambtelijk secretaris van het bestuur van TKI Watertechnologie.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie

Om innovatie te stimuleren zijn er door de Nederlandse overheid binnen negen topsectoren Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet. TKI Watertechnologie is een van de drie TKI’s binnen de Topsector Water & Maritiem. Het doel van TKI Watertechnologie is dat bedrijfsleven, overheid en onderzoeksorganisaties kennis en innovatie op het gebied van watertechnologie ontwikkelen, met efficiënte oplossingen in het vooruitzicht. De focus van TKI Watertechnologie is gericht op maatschappelijke uitdagingen rond uiteenlopende watervraagstukken in binnen- en buitenland. Nieuwe ontwikkelingen in nationaal en Europees PPS-onderzoek moeten hiervoor oplossingen aandragen.
De andere twee TKI’s binnen de Topsector Water & Maritiem zijn: Maritiem en Deltatechnologie
De andere Topsectoren zijn: Agri&Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, HighTech Systemen & Materialen, Logistiek, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.