Wetterskip Fryslân start project aanleg zonnepanelen op dertien rioolwaterzuiveringen

Wetterskip Fryslân neemt vandaag 4.278 zonnepanelen in gebruik op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Leeuwarden. Met het project ‘Zon op rwzi’s’ plaatst Wetterskip in totaal ongeveer 35.000 zonnepanelen op 13 van haar zuiveringen. Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor 17 procent bij aan de klimaatdoelstelling van het waterschap. De investering in de zonnepanelen verdient het waterschap terug door op de energierekening te besparen.

In 2020 wil Wetterskip Fryslân 40 procent van haar totale energiebehoefte duurzaam opwekken. De plaatsing van de zonnepanelen op 13 zuiveringen vermindert de CO2-uitstoot met 13 procent. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna 9.000.000 kWh/jaar. Dat staat gelijk aan 3.000 huishoudens. Wetterskip investeert in totaal ruim 14 miljoen euro in het project Zon op rwzi’s. GroenLeven plaatst de zonnepanelen.

Plaatsing zonnepanelen

De rioolwaterzuivering in Leeuwarden is de eerste rwzi waar zonnepanelen zijn geplaatst. Dit jaar volgen de zuiveringen in Kootstertille, Burdaard, Damwâld, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, St.-Annaparochie, Sloten, Warns en Wolvega.

Investeren in duurzame wereld

Met de investering in zonnepanelen draagt Wetterskip Fryslân bij aan een duurzame wereld. De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op de taken van Wetterskip. De zeespiegel stijgt en door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.

Fotobijschrift:
Op de rioolwaterzuivering in Leeuwarden sluiten dagelijks bestuurslid Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslân en Roland Pechtold, CEO GroenLeven, de eerste zonnepanelen officieel aan.