H2O New Business: Unieke BODAC technologie voorkomt biofouling én verwijdert medicijnresten

Na een succesvolle pilot in Nieuw-Amsterdam draait Nieuwater nu een pilot met de biologische actieve koolfiltratie met zuurstofdosering (BODAC) op de rwzi in Garmerwolde in het kader van het REGAIN-project. “Deze techniek is uniek in de wereld; we krijgen veel externe bezoekers vanuit binnen- en buitenland”, zegt Gerrit Veenen­daal, directeur van Nieuwater.

Nieuwater is in 2004 op­gericht als een samenwer­kingsverband van Water­maatschappij Drenthe en waterschap Vechtstromen. Het bedrijf werkt nauw samen met onderzoeksinsti­tuut Wetsus en waterstest­laboratorium WLN voor zijn bedrijfsvoering, maar ook voor ontwikkeling van technieken, zoals BODAC.

Een van de grootste problemen in waterzuiverings­installaties is bacteriegroei op de omgekeerde osmose membranen, waardoor deze verstoppen [biofouling). Ter voorkoming hiervan voegen veel bedrijven traditioneel biociden aan het te zuiveren water toe. Het BODAC-filter moet deze milieubelastende biociden overbodig maken, zegt Veenendaal.

“Sinds 2011 produceert de Ultrapuurwaterfabriek in Nieuw-Amsterdam dagelijks, met rioolwatereffluent als grondstof, zo’n 8.000 kuub puurwater. Het puurwater wordt gebruikt voor de productie van stoom die nodig is bij de oliewinning in een nabijgelegen olieveld. Dankzij de extreme zuiverheid blijven de stoomketel en turbines schoon, waardoor deze nagenoeg onderhoudsvrij functioneren.

Tijdens de pilot ontdekte Nieuwater dat BODAC ook microverontreinigingen verwijdert, waaronder medicijnresten. Veenendaal tast nog in het duister hoe.

“ BODAC verwijdert meer dan 80 pro­cent aan medicijnresten. We weten zeker dat de stoffen door de bacteriën worden omgezet in andere stoffen of volledig afgebroken worden. Hoe is de grote vraag. Het is een heel complex proces Er zijn nu twee promovendi bezig om dat uit te zoeken.”

Op de rioolwaterzuivering Garmerwolde van waterschap Noorderzijlvest worden de komende anderhalf jaar drie technieken getest waarmee medicijnresten worden verwijderd. Er wordt gekeken naar het verwijderingsrendement van elk van de technieken, maar ook naar mogelijke combinaties als best renderende zuiveringsstap. Het onderzoeksproject met de naam REGAIN vergde een investering van 3,5 mil­joen euro.

Veenendaal verwacht de BODAC-techniek de komende jaren verder uit te kunnen zetten. Zeker met het oog op de KRW-normen voorspelt hij veel interesse. “In Nieuw-Amsterdam heeft BODAC zich bewezen, maar werkt het ook op andere plekken? Voor ons is het commercieel gezien heel interessant om dat uit te zoeken. Als het op een andere locatie ook goed werkt, dan staat ons niets in de weg om het verder commercieel toe te passen. Uiteindelijk willen we op een rioolwaterzuivering een full scale installatie bouwen. Ik hoop dat BODAC de komen­de jaren op Nederlandse en wellicht ook buitenlandse rioolwaterzuiveringen wordt toegepast.”

New Business is een rubriek die vier keer per jaar te vinden is in watervakblad H2O magazine en als onderwerp (Nederlandse) innovaties in de watertechnologie heeft. Naast een inleiding van Water Alliance directeur Hein Molenkamp worden diverse bedrijven geshowcased.