Bouw waterzuivering gemeente Almere voor de wijk Oosterwold

Op het grondgebied van de gemeente Almere en Zeewolde ligt de wijk Oosterwold. Deze wijk is gekenmerkt door de vrijheid die de bewoners hebben aan het ontwerp van hun huis maar ook kavelwegen, verlichting en afvalwaterzuivering.

Voor het gebied met de werknaam Oosterwold 1b is gekozen om het water via een riool af te voeren naar een gezamenlijke afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Hiervoor wordt een pilot gestart waar in eerste instantie voor 400 huizen en later 800 huizen het water gezuiverd wordt, waarbij het water en de terug te winnen grondstoffen zo veel mogelijk hergebruikt worden. Een belangrijke terug te winnen grondstof hierbij is cellulose, afkomstig van toiletpapier. Een uitdaging is de compacte bouwwijze van de installatie!

Een combinatie van bedrijven, allen lid van de Water Alliance, heeft dit werk in opdracht gekregen. De diverse disciplines van de bedrijven sluiten goed op elkaar aan om gezamenlijk een goede duurzame installatie te kunnen plaatsen. Na uitgebreide engineeringswerkzaamheden zijn de diverse installatiedelen aangekocht en inmiddels is de bouw gestart. De diverse delen zijn al geprefabriceerd tot compleet werkende units, waardoor de bouw snel afgerond kan worden en op korte termijn opgestart zal kunnen worden. Wij, Oosterhof Holman (installatiebouw), CirTec (cellulose terugwinning), AkaNova (biologische waterzuivering) en van Remmen UV Technology (medicijnresten verwijdering) nodigen u graag uit over enkele weken onze installatie te bezoeken. Met deze installatie wordt een mooie stap gezet in hergebruik van materiaal dat voorheen als waardeloos werd gezien!