biocompact introduceert OptimFlush

Hoe waterbesparing ons kan helpen in de drinkwatercrisis

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische groei heeft Nederland last van regionale tekorten in het aanbod van drinkwater. Bij het uitblijven van maatregelen is er vanaf 2030 zelfs een structureel watertekort volgens het RIVM. De aanbod zijde is op dit moment lastig uit te breiden, door trage vergunningsprojecten, en door realisatietijd van projecten. Dit erkent ook Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland. Dus zullen we de vraag zijde van het water moeten bekijken.

Waar gaat dat water allemaal naar toe?

Dagelijks gebruikt een gemiddelde Nederlander 129 liter per dag (CBS, Totale Waterverbruik, 2022). Dat is veel, en er zijn thuis twee groot verbruikers: de douche en het toilet

In de douche gebruikt de gemiddelde Nederlander 46,2 liter drinkwater per dag. Voor het toilet wordt er in totaal 30,2 liter gebruikt. (CBS, Watergebruik Thuis, 2022).

Samen is het verantwoordelijk voor meer dan 60% van het gemiddelde waterverbruik. Voor de douche zijn al veel maatregelen genomen, en veel campagnes aan gewijd om mensen bewust te maken van het verbruik. Bijvoorbeeld het douchen op je favoriete nummer, een campagne van Dunea (Dunea) Voor het toilet kennen we de zogenaamde dual flush, maar deze techniek dateert ook al van 1994. (Dual Flush Technology, 2007)

Huidige oplossingen

Veel innovatieve oplossingen die op waterbesparing zitten, vereisen aangepaste leidingen.  Dit is mogelijk in nieuwbouw, maar veel moeilijker te realiseren in bestaande bouw. Hierdoor is de potentiële waterbesparing groot, maar de realistische waterbesparing zeer klein.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld regenwatersystemen, waar regenwater wordt opgevangen in een tank, gezuiverd en daarna doorgepompt naar bijvoorbeeld een toilet. In Nederland is het alleen toegestaan dit te gebruiken voor WC’s, wasmachines en de tuin. Hier is echter wel een alternatief leidingstelsel voor nodig, omdat regenwater niet mag worden gemengd met drinkwater. Bovendien ziet het RIVM ook veel risico’s met besmettingen. (RIVM, Regenwater als alternatieve bron voor drinkwater- aandachtspunten voor kwaliteitscontrole, 2021)

Andere voorbeelden zoals grijswatersystemen en vacuüm toiletten vereisen ook aanpassingen aan het leidingwerk, waardoor het ook niet gemakkelijk te realiseren is voor bestaande bouw.

Dit terwijl in de bestaande bouw er enorm veel waterbesparing te halen valt.

Hollandse zuinigheid?!

Hollandse zuinigheid kan een enorm impact hebben dit probleem. Door waterbesparende technieken in te zetten, kunnen we ook in de bestaande bouw waterbesparing realiseren. biocompact is de marktleider in het besparen van drinkwater door inzet van waterbesparende producten. Zo worden watervrije urinoirs, vacuüm toiletten en waterbesparende kranen geleverd.

Om meer water te besparen, wordt nu ook een waterbesparend toilet in Nederland geïntroduceerd door biocompact. Het toilet, de OptimFlush, spoelt met 2,4 liter. Dit ten opzichte van gemiddeld 6,7 (bij de grote knop) en 3,7 (bij de kleine knop). Dat betekent een dagelijkse besparing van 17,35 liter per persoon. Hier door verlagen we het waterverbruik bij het toilet met 42%!

OptimFlush

De OptimFlush is een alles in een toilet, wat geen frame nodig heeft en bovendien geen elektra, pompen en chemicaliën nodig om deze waterbesparing te doen. De OptimFlush maakt gebruik van lucht om het water meer energie mee te geven en twee spoelingen in plaats van 1. Één spoeling is van boven, zoals we kennen van het traditionele toilet. De andere spoeling zit onderin, waar de gehele boodschap zich al verzamelt. Zo hebben we een schoon toilet, maar zonder waterverspilling.

Het toilet is ontworpen in Zwitserland en geproduceerd in Tsjechië.

Bron: persbericht biocompact