Walter van der Meer nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Water Alliance

Walter van der Meer is per 1 februari 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Water Alliance geworden. Van der Meer volgt daarmee Wilma Mansveld op, die deze rol vervulde vanaf 2017. Walter van der Meer (61) is in het dagelijks leven directeur van drinkwaterbedrijf Oasen in Gouda. Hij heeft een lange carrière achter de rug in de watertechnologie en specialiseerde zich in de loop der jaren tot expert op het gebied van membraantechnologie.

Over zijn nieuwe voorzitterschap is Van der Meer duidelijk: “Ik heb er niet lang over hoeven nadenken. De Water Alliance verbindt op een goede manier de wereld van wetenschappers en uitvinders met de wereld van ondernemen. Dat is precies wat de watersector nodig heeft, omdat je alleen door die samenwerking een circulaire economie kunt realiseren. En dat laatste is de grootste uitdaging waar we als sector voor staan.

Ik vind het mooi om daar op deze manier een steentje aan bij te kunnen dragen.”

Water

In de loopbaan van Van der Meer spelen de begrippen water, innovatie en membraantechniek continu een belangrijke rol. Als procestechnologisch ingenieur was hij sinds 1992 in dienst bij drinkwaterbedrijf Vitens. Daar maakte hij vanaf juni 2009 deel uit van de directie, met bedrijfsvoering en watertechnologie in zijn portefeuille. Vanaf februari 2012 is Van der Meer directeur van drinkwaterbedrijf Oasen.

Naast al zijn managementfuncties bleef Van der Meer actief onderzoek doen. In 2003 promoveerde hij in de Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en van 2005 tot 2011 was hij als deeltijdhoogleraar Membrane Process Technology verbonden aan de Universiteit Twente. Van 2011 tot 2016 was hij deeltijdhoogleraar Innovatieve Waterzuiveringsprocessen bij de Technische Universiteit Delft en sinds 2016 is hij deeltijdhoogleraar bij de Universiteit Twente en bekleedt hij de leerstoel ‘Membrane Technology and Engineering for Water Purification’.

Van der Meer is getrouwd met Corine, heeft twee zoons en woont in Sneek.