Vitens houdt watergebruik extra scherp in de gaten vanwege hitte

Waterbedrijf Vitens houdt in verband met de verwachte zomerhitte rekening met een mogelijke toename van de vraag naar drinkwater voor komende woensdag. Om dit op te kunnen vangen heeft het waterbedrijf reeds de nodige voorbereidingsmaatregelen genomen. Zo houdt Vitens waar nodig de reservoirs extra goed gevuld, en worden alle voorraadkelders scherp in de gaten gehouden. Door waar nodig een grotere waterreserve aan te houden kan het bedrijf desgewenst bijschakelen als de vraag naar water plotseling toeneemt.