Strategisch partnerschap wekt Blue Energy op in het Life HyReward Project

Afgelopen week vond de 3e voortgangsbijeenkomst van het Life HyReward Project plaats bij Pure Water Group in Sprundel, Nederland. De pilot installatie is bijna klaar en gaat de komende weken naar Spanje, waar de levensvatbaarheid wordt aangetoond om Blue Energy op te wekken met omgekeerde elektrodialyse (RED) technologie tijdens een waterontziltingsproces.

Omgekeerde elektrodialyse (RED) is een veelbelovende technologie om elektrische energie op te wekken uit zoutgradiënten. De Blue Energy die in dit proces wordt gegenereerd is een volledig hernieuwbare en duurzame, CO2 vrije energiebron die kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de EU. Het technologieconcept dat binnen het Life HyReward Project zal worden gedemonstreerd maakt gebruik van de RED technologie om de energie te oogsten die beschikbaar is in de zoutgradiënt tussen zeewater RO reject water en behandeld afvalwater van een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Het project, geleid door Sacyr Water, wordt mede ontwikkeld door een multidisciplinair consortium bestaande uit de Nederlandse zusterbedrijven REDstack en Pure Water Group.

Bron: Pure Water Group