Overzicht beurzen en handelsmissies 2014

Water Alliance, VLM, NWP en Aqua Nederland hebben voor u de belangrijkste waterevenementen voor 2014 en verder in kaart gebracht. Bij voldoende belangstelling vanuit de sector en voldoende financi