NL-Consortium: Partners gezocht voor PPP-onderzoek Antibiotica verwijdering!

Een consortium van vooraanstaande watertechnologiebedrijven, geneesmiddelenbedrijven, organisaties uit de zorgsector en onderzoeksinstellingen heeft zich verenigd en wil via een ketenaanpak werken aan het terugdringen van antibiotica- en medicijnresten in afval- en oppervlaktewater. De Nederlandse overheid heeft het consortium gevraagd een aanvraag op te stellen voor een grootschalig en gesubsidieerd onderzoeks- en ontwikkelingsproject waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn.

Doel

Het onderzoek en de samenwerking zijn erop gericht om de lozing van medicijnresten en in het bijzonder die van antibiotica(resten) bij bronnen zoals zieken- en verpleeghuizen zo mogelijk naar nul terug te brengen. Deze lozingen dragen namelijk bij aan Antimicrobiële Resistentie (AMR), die volgens de WHO één van de grootste bedreigingen is van de generieke gezondheid en voedselveiligheid. Verenigd onder de vlag van Het Nederlands Consortium Antibiotica- en Medicijnresten uit Water is de groep hier slagvaardig mee aan de gang.

Contact

Belangstellende organisaties en bedrijven kunnen zich voor meer informatie hier aanmelden.

Bron: bericht European Water Stewardship