Lozen koelwater op oppervlaktewater wordt aan strengere regels gebonden

Sinds deze zomer hebben bedrijven een onderzoeksverplichting naar de best beschikbare technieken om chemiearm of chemievrij te lozen.

Zoals vermeld in de ‘Handreiking onderzoeksverplichting toepassen BBT voor open recirculerende koelwatersystemen’ van Rijkswaterstaat. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwe installaties, maar ook om bestaande installaties.

Blijven voldoen

De reikwijdte betreft zowel bestaande als nieuwe installaties. Tevens stopt het proces niet na het – binnen 24 maanden – uitvoeren van het onderzoek, maar men moet blijvend voldoen en uitvoering geven aan BBT voor een open recirculerende koelwater installatie.

Oplossingen

Dat is nogal wat, en waar moet je als vergunningaanvrager beginnen? “Gelukkig wordt er in de handreiking, speciaal gericht op de vergunningverlener, een aantal alternatieve koelwaterbehandelingen voorgeschreven die voldoen aan de BBT vereisten.” geeft Mark Boeren, CEO Pathema aan. “Dit is onafhankelijk onderzocht door Rijkswaterstaat. Hierbij is er al rekening gehouden met de economische haalbaarheid van de technieken en is aangeven dat deze acceptabel zijn vanuit kostenoogpunt. Deze genoemde alternatieven kan Pathema één-op-één toepassen. Denk daarbij aan een vortex (IVG) en partiële elektrolyse (PADES) oplossing. Deze maken chemievrij koelen én waterbesparing mogelijk op een eenvoudige manier. En dat is vaak nog rendabel ook.”

Lees de handreiking nu exclusief via de website van Pathema en ‘spread the word’ om de industrie te informeren over het zetten van stappen in de naderende watertransitie!

Bron: Pathema